Uplatnění CT kolonografie v diagnostice nádorů tlustého střeva

15. 5. 2019

Metoda zvaná CT kolonografie je neinvazivní možností screeningu kolorektálního karcinomu, přestože přesnost v detekci lézí nebyla dosud jasně definována u asymptomatických dospělých v rizikové skupině. Cílem studie týmu vědců bylo prozkoumat a zdokumentovat přesnost CT kolonografie.

Metoda zvaná CT kolonografie je neinvazivní možností screeningu kolorektálního karcinomu, přestože přesnost v detekci lézí nebyla dosud jasně definována u asymptomatických dospělých v rizikové skupině. Cílem studie týmu amerických vědců bylo proto prozkoumat a zdokumentovat přesnost CT kolonografie v detekci velkých adenomů a maligních nádorů.

Pro studii bylo využito 2600 asymptomatických účastníků ve věku 50 let nebo starších v celkem 15 centrech. Většina (89 %) neměla žádný další rizikový faktor kromě věku, 9 % mělo příbuzného v první linii s polypy nebo rakovinou v anamnéze, 1 % mělo v osobní anamnéze polypy nebo rakovinu a 1 % mělo obojí.

V této studii byla CT kolonografie schopna zachytit velký kolorektální adenom nebo karcinom (≥ 10 mm) v průměru u 90 % asymptomatických pacientů. Zbývajících 10 % bylo detekováno jen optickou kolonoskopií. Další analýzy ukázaly nižší senzitivitu pro menší kolorektální léze (65 % pro ≥ 5 mm, 78 % pro ≥ 6 mm, 84 % pro ≥7 mm, 87 % pro ≥ 8 mm a 90 % pro ≥ 9 mm).

Obrazy, získané touto zobrazovací technikou, vznikají po standardní střevní přípravě a mechanické insuflaci pomocí multidetektorových CT scanů (s 16 nebo více řadami). Radiologové specializující se na CT kolonografii zaznamenávali všechny léze měřící 5 nebo více milimetrů v průměru. Revize pomocí optického kolonoskopu a histologie byla provedena podle stanovených klinických protokolů každého pracoviště a sloužila jako referenční standard.

Extrakolonické nálezy byly zjištěny u 66 % účastníků, ale pouze u 16 % bylo považováno za nezbytné další vyhodnocení nebo urgentní péče.

Odborná doporučení pro správný postup při screeningu kolorektálního karcinomu nabízejí více možných testů. CT kolonografie je méně invazivní metoda s nižším rizikem komplikací způsobených výkonem, než má optické kolonoskopie. Může tak vylepšit názor lidí v rizikové skupině na tento screening.

(mem)

Zdroj: N Engl J Med 2008(Sep 18);359(12):1207–1217.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa