Účinnost infliximabu u pacientů s revmatoidní artritidou po neúspěšné léčbě etanerceptem nebo adalimumabem

8. 9. 2014

Autoři studie publikované v červenci 2014 se rozhodli zhodnotit účinnost léčby infliximabem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (RA), u kterých se nedostavila dostatečná odpověď na léčbu etanerceptem nebo adalimumabem.

Autoři studie publikované v červenci 2014 se rozhodli zhodnotit účinnost léčby infliximabem u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (RA), u kterých se nedostavila dostatečná odpověď na léčbu etanerceptem nebo adalimumabem.

Do studie bylo zahrnuto 203 pacientů, u kterých byla RA aktivní i přes léčbu metotrexátem v kombinaci s etanerceptem/adalimumabem. V rámci studie byla léčba změněna na infliximab, který byl podáván v dávce 3 mg/kg v týdnu 0, 2, 6, 14 a 22. Podle odpovědi na léčbu hodnocené dle kritérií EULAR v týdnu 14 a 22 byla u některých pacientů dávka navýšena na 5 nebo 7 mg/kg. Primárním cílem bylo hodnocení podle kritérií EULAR v týdnu 10, bezpečnost byla hodnocena po 30 týdnech léčby. Zároveň byly monitorovány i sérová hladina infliximabu a výskyt protilátek proti infliximabu v týdnech 0, 6, 14 a 26.

Z 203 pacientů byly výsledky hodnotitelné u 197, z nich 120 dříve dostávalo etanercept, 77 bylo léčeno adalimumabem. Na počátku studie byl průměrný počet oteklých kloubů 17,3 a 30,2 kloubu bylo citlivých, průměrná hodnota DAS28-ESR byla 6,19. V desátém týdnu léčby dosáhlo odpovědi podle kritérií EULAR 98 pacientů (49,7 %; 95% CI: 42,6–56,9 %), DAS28-ESR se signifikantně zlepšilo (průměrná změna byla – 1,1; p < 0,001). V týdnu 26 dosáhlo odpovědi podle kritérií EULAR nebo si odpověď udrželo 51,8 % pacientů (95% CI: 44,6–58,9 %). Dávku infliximabu bylo nutno navýšit u 100 pacientů, po navýšení dosáhlo v týdnu 26 zlepšení podle kritérií EULAR 52 % z nich. Hladiny sérové koncentrace infliximabu ukázaly, že navýšení dávky pomohlo u pacientů, kteří na standardní dávkování neodpověděli, dosáhnout stejných nebo vyšších sérových hladin jako u dobře reagujících pacientů. Protilátky byly přítomné spíše u pacientů s nižšími sérovými hladinami infliximabu, což odpovídalo horší účinnosti infliximabu u pacientů s výskytem protilátek.

V této studii prokázal Infliximab dobrou účinnost v léčebných týdnech 10 a 26 u pacientů po předchozí neúspěšné léčbě etanerceptem nebo adalimumabem. Zdá se tedy, že změna léčby a individuální navýšení dávky podle léčebné odpovědi jsou pro pacienty přínosem.

(epa)

Zdroj: Fleischmann R., Goldman J. A., Leirisalo-Repo M., et al. Infliximab efficacy in rheumatoid arthritis after an inadequate response to etanercept or adalimumab: results of a target-driven active switch study. Curr Med Res Opin. 2014 Jul 22: 1–33. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa