Účinnost exemestanu u ER+ karcinomu prsu není závislá na expresi progesteronových receptorů

15. 5. 2019

V rámci mezinárodní studie TEAM u pacientek s časným karcinomem prsu s přítomností estrogenových receptorů proběhla podstudie, která hodnotila vliv přítomnosti progesteronových receptorů na výsledek léčby tamoxifenem a exemestanem.

V rámci mezinárodní studie TEAM u pacientek s časným karcinomem prsu s přítomností estrogenových receptorů (ER) proběhla podstudie, která hodnotila vliv přítomnosti progesteronových receptorů (PgR) na výsledek léčby tamoxifenem a exemestanem. Ukázala, že přínos exemestanu, prokázaný oproti tamoxifenu v hlavní studii, není ovlivněn expresí PgR.

Nedávno publikované výsledky studie TEAM (Tamoxifen and Exemestane Adjuvant Multinational trial), která probíhala po dobu 5 let v 9 zemích, prokázaly přínos exemestanu u téměř 10 000 postmenopauzálních žen s ER+ karcinomem prsu, které byly randomizovány k léčbě exemestanem nebo tamoxifenem s následným převedením na exemestan.

V předem naplánované podstudii byla u 4 325 žen zjištěna přítomnost progesteronových receptorů ve vzorcích nádorové tkáně odebrané před zahájením léčby. Výsledky kvantitativní analýzy a imunohistochemické analýzy byly porovnány s výsledky přežití bez projevů choroby v jednotlivých terapeutických skupinách.

Z vyšetřených pacientek mělo 23 % nízký výskyt PgR (allred skóre ˂ 4) a 77 % vysoký výskyt PgR (allred skóre ≥ 5). Nebyl zjištěn žádný vliv přítomnosti PgR na výsledek léčby exemestanem oproti tamoxifenu (poměr rizik u PgR↑ 0,83, 95% CI 0,65–1,05; poměr rizik u PgR↓ 0,85, 95% CI 0,61–1,19, p = 0,002). Byl pozorován trend většího terapeutického účinku exemestanu u pacientek s vysokou expresí ER.

Exprese progesteronových receptorů není prediktorem přínosu preferenčního podávání exemestanu oproti tamoxifenu u postmenopauzálních pacientek s časným ER+ karcinomem prsu. Zdá se, že přínos exemestanu je ještě výraznější u pacientek s vysokou expresí estrogenových receptorů.

(zza)

Zdroj: Barlett J. M., Brookes C. L., Robson T., et al. Estrogen receptor and progesterone receptor as predictive biomarkers of response to endocrine therapy: a prospectively powered patology study in the tamoxifen and exemestane adjuvant multinational trial. J Clin Oncol. 2011; 29 (12): 1531–1538.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa