Účinnost a bezpečnost subkutánního golimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou léčených po dobu 5 let: výsledky studie GO-REVEAL

3. 10. 2014

Cílem práce mezinárodního kolektivu autorů bylo zhodnotit dlouhodobou účinnost a bezpečnost golimumabu u psoriatické artritidy (PsA).

Cílem práce mezinárodního kolektivu autorů bylo zhodnotit dlouhodobou účinnost a bezpečnost golimumabu u psoriatické artritidy (PsA).

Do studie byli zahrnuti dospělí pacienti s aktivní PsA (≥ 3 oteklé a citlivé klouby, aktivní psoriáza), kteří byli randomizováni k subkutánnímu podávání placeba, 50 mg golimumabu nebo 100 mg golimumabu každé 4 týdny po dobu 20 týdnů. Všichni pacienti následně od 24. týdne dostávali ve čtyřtýdenních intervalech 50 mg nebo 100 mg golimumabu. Souběžná léčba metotrexátem byla povolena a užívala ji zhruba polovina pacientů ve studii. Po 5 letech léčby došlo u pacientů ≥ 20% zlepšení ve skóre ACR20 i skóre DAS28-CRP, v indexu PASI a PsA-modified SHS bylo zlepšení dokonce ≥ 75 %.

Celkem 126/405 (31 %) pacientů léčbu ukončilo dříve (do 52. týdne léčby). U ostatních pacientů byl golimumab účinný po celé pětileté období, míru zlepšení podle ACR20 se podařilo udržet u 62,8–69,9 % pacientů, podle DAS28-CRP u 75,2–84,9 % a podle PASI75 u 60,8–72,2 %. Golimumab rovněž bránil radiografické progresi postižení (průměrná změna v PsA-modified SHS byla 0,1–0,3). Současné podávání metotrexátu neovlivnilo výsledky ACR20/PASI75, nicméně z výsledků zdá, že na míru radiografické progrese určitý vliv mít mohl. Nebyly zaznamenány žádné nové nežádoucí účinky léčby. Protilátky proti golimumabu se objevily u 1,8 % pacientů s metotrexátem a 10,0 % pacientů bez metotrexátu.

Golimumab je účinný i bezpečný u PsA i po pětileté léčbě – udržuje dosažené zlepšení a brání radiografické progresi.

(epa)

Zdroj: Kavanaugh A., McInnes I. B., Mease P. T., et al. Clinical efficacy, radiographic and safety findings through 5 years of subcutaneous golimumab treatment in patients with active psoriatic arthritis: results from a long-term extension of a randomised, placebo-controlled trial (the GO-REVEAL study). Ann Rheum Dis. 2014 Sep; 73 (9):1689–94; doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204902. Epub 2014 Apr 19.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa