Účinnost a bezpečnost léčby etanerceptem u pacientů s revmatoidní artritidou

15. 5. 2019

Cílem této studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost etanerceptu (ETN) podávaného severoamerickým pacientům s revmatoidní artritidou až po dobu 10 let.

Terapeutickým cílem u revmatoidní artritidy je navození remise a zpomalení či lépe úplné zastavení rentgenové progrese, a to především v dlouhodobém časovém horizontu. Teprve zavedení moderních preparátů ze skupiny inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF) umožnilo revmatologům se tomuto cíli bezpečně a reálně přiblížit. Cílem této studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost etanerceptu (ETN) podávaného severoamerickým pacientům s revmatoidní artritidou až po dobu 10 let.

Pro hodnocení konečné účinnosti byli pacienti rozděleni do skupiny s kratším trváním onemocnění (< 3 roky, early rheumatoid arthritis – ERA, N = 207) a s dlouhodobě trvajícím onemocněním (long-standing rheumatoid arthritis – LRA, N = 644). Pro hodnocení bezpečnosti a perzistence s léčbou byl pak soubor rozšířen (ERA: N = 558; LRA: N = 714). Medián expozice ETN byl 6,3 roku u ERA a 6,2 roku u LRA). Výskyt vedlejších účinků byl hodnocen pomocí indexu Standard incidence ratios (SIRs; poměr incidence v ETN skupině a u zdravé populace) a data byla čerpána z příslušných národních registrů. ETN byl podáván v dávkovém režimu 25 mg dvakrát týdně.

Dlouhodobé podávání ETN se projevilo signifikantním zlepšením parametrů onemocnění. Nejběžnější důvody vedoucí k přerušení terapie byly vedlejší účinky (ERA 11 %, LRA 12 %) a nedostatečná účinnost (ERA 8 %, LRA 13 %). Po dobu 9 let u ERA a 10 let u LRA zůstal výskyt závažných nežádoucích účinků a vážných infekcí na úrovni placebové skupiny. Incidence malignit zůstala nízká (SIR = 1,14, 95% CI), pouze v posledních měsících byl pozorován vyšší výskyt lymfomů oproti běžné populaci (SIR = 5,16, 95% CI). V průběhu studie bylo zaznamenáno 40 úmrtí oproti 73 v běžné populaci. Ke čtyřem úmrtím došlo následkem sepse.

Data studie jednoznačně potvrzují dlouhodobé zlepšení symptomů revmatoidní artritidy u pacientů léčených ETN. Tato 10 let trvající studie neodhalila žádná nová rizika kontinuálního podávání, pouze výskyt lymfomů byl zaznamenán s vyšší incidencí. Zůstává však otázkou, zda je to skutečně v důsledku medikace, či je na vině samotná revmatoidní artritida.

(dre)

Zdroj: Weinblatt M. E. et al.: Efficacy and Safety of up to 10 Years of Etanercept Therapy in North American Patients With Early and Long-Standing Rheumatoid Arthritis. Prezentace č. 957, prezentováno dne 9. 11. 2007 na konferenci ACR 2007 v Bostonu, USA.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa