Účinnost a bezpečnost golimumabu jako přídavné terapie k chorobu modifikujícím antirevmatickým lékům u revmatoidní artritidy – výsledky studie GO-MORE ve Španělsku

7. 10. 2014

Článek shrnuje data o účinnosti a bezpečnosti golimumabu u pacientů zahrnutých do první fáze studie GO-MORE, mezinárodní studie s golimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) aktivní i přes léčbu různými chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARD).

Článek shrnuje data o účinnosti a bezpečnosti golimumabu u pacientů zahrnutých do první fáze studie GO-MORE, mezinárodní studie s golimumabem u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) aktivní i přes léčbu různými chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARD).

Pacienti byli léčeni subkutánně podávaným golimumabem v dávce 50 mg 1× za 4 týdny po dobu 6 měsíců. Primárním cílem studie bylo zjištění procenta pacientů s dobrou nebo alespoň uspokojivou odpovědí na šestiměsíční léčbu podle kritérií EULAR DAS28-ESR.

Celkem bylo do studie zahrnuto 140 pacientů, z nichž zhruba 76,4 % mělo velmi aktivní RA (DAS28-ESR > 5,1). Co se týče souběžné medikace, 76,4 % užívalo metotrexát, 40,0 % jiné DMARD v monoterapii nebo kombinaci a 65,0 % kortikosteroidy. Po 6 měsících dosáhlo dobré nebo uspokojivé odpovědi podle EULAR 82,9 % pacientů, u 41,4 % bylo dosaženo nízké aktivity choroby a u 30,7 % došlo k remisi onemocnění. Procento pacientů, kteří zareagovali již po prvním měsíci léčby, bylo 69,3 %. Tato účinnost byla stejná u pacientů s metotrexátem (v jakékoli dávce) nebo jiným DMARD, s léčbou nebo bez léčby kortikosteroidy i u pacientů, u kterých již dříve jedno nebo více DMARD selhalo. Odpověď na golimumab byla pozorována již od první dávky. Golimumab byl dobře tolerován a jeho bezpečnostní profil byl v souladu s předchozími zjištěními. Závažné nežádoucí účinky byly pozorovány u 11 pacientů (7,9 %).

Přidání podkožně podávaného golimumabu v dávce 50 mg 1× měsíčně k různým DMARDs u pacientů s aktivní RA vedlo k uspokojivé či přímo dobré odpovědi po 6 měsících léčby u 82,9 % léčených pacientů. Zlepšení se objevilo brzy po zahájení léčby, již na počátku druhého měsíce, tedy po jediné dávce golimumabu.

(epa)

Zdroj: Alonso A., González C. M., Ballina J., et al. Efficacy and safety of golimumab as add-on therapy to disease-modifying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis: Results of the GO-MORE study in Spain. Reumatol Clin. 2014 Jul 9; pii: S1699-258X(14)00122-3; doi: 10.1016/j.reuma.2014.05.002. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa