Účinnost a bezpečnost anti-TNF terapie u psoriatické artritidy

15. 5. 2019

Zavedení terapie anti-TNF (etanercept, infliximab a adalimumab) vedlo k dramatickému zlepšení na poli léčby psoriatické artritidy (PsA). Randomizované placebem kontrolované studie prokázaly, že tato terapeutická možnost je dobře účinná a byla také demonstrována její bezpečnost při krátkodobém užívání do 24 měsíců, ovšem observační data jsou stále omezená.

Zavedení terapie anti-TNF (etanercept, infliximab a adalimumab) vedlo k dramatickému zlepšení na poli léčby psoriatické artritidy (PsA). Randomizované placebem kontrolované studie prokázaly, že tato terapeutická možnost je dobře účinná a byla také demonstrována její bezpečnost při krátkodobém užívání do 24 měsíců, ovšem observační data jsou stále omezená.

Nedávná metaanalýza uvádí, že tyto preparáty jsou dokonalejší než DMARDs, a další důkazy pak podporují popisované zlepšení příznaků, funkčního stavu, kvality života i radiografické progrese u pacientů s PsA léčených anti-TNF. V rutinní klinické praxi se preparáty anti-TNF ukázaly jako účinnější než metotrexát a ve výsledku vedoucí k signifikantnímu zlepšení kvality života a funkčního stavu pacientů.

Cílem následující studie bylo zhodnotit profil anti-TNF terapie u pacientů s PsA ve smyslu rizik a benefitů a také prozkoumat prediktory odpovědi na léčbu a remise choroby. Studie zahrnovala celkem 596 pacientů s psoriatickou artritidou, kteří byli vedeni v registru biologické léčby Britské revmatologické společnosti (BSRBR). Odpověď na léčbu byla hodnocena pomocí kritérií EULAR (European League against Rheumatism) a remise choroby prostřednictvím skóre DAS-28, přičemž vstupní průměrné DAS-28 bylo 6,4.

Klinické odpovědi dle kritérií EULAR bylo dosaženo u 75,8 %, 70,3 % a 68,2 % pacientů v 6, 12 a 18 měsících od zahájení studie. Méně často dosáhli odpovědi dle kritérií EULAR v 6. měsíci starší pacienti [korigovaný poměr podílů pravděpodobností, adjusted odds ratio (AOR) = 0,97 za rok], ženy (AOR = 0,51) a pacienti léčení kortikoidy (AOR = 0,45).

Podobné výsledky byly pozorovány i v registru pacientů z jižního Švédska, kde odpovědi na léčbu dle EULAR kritérií dosáhlo ve 12. měsíci celých 75 % pacientů s PsA. V předchozí studii u pacientů s RA z registru BSRBR, kteří byli léčeni etanerceptem a infliximabem, dosáhlo odpovědi dle zmíněných kritérií 68 % pacientů, tentokrát v 6. měsíci. Odpověď dle kritérií EULAR byla obdobná u všech tří preparátů anti-TNF do 18 měsíců, a to navzdory menší dávce v kohortě léčené infliximabem. Použití menší dávky infliximabu (3 mg/kg) odráží fakt, že infliximab neměl pro použití u psoriatické artritidy v Británii licenci až do roku 2004 a guidelines pro jeho používání vznikly až v roce 2005.

Odpověď na léčbu dle kritérií EULAR byla v 6. měsíci také podobná u pacientů užívajících anti-TNF léčbu v kombinaci s metotrexátem, jinými DMARDs nebo anti-TNF v monoterapii. Remise choroby bylo dosaženo u 27,5 %, 36,1 % a 35,2 % pacientů v celé anti-TNF kohortě, a to opět v 6, 12 a 18 měsících.

(pes)

Zdroj:

  1. Amr A. Saad, Rheumatology. 2010; 49 (4): 697–705


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa