Účinnější kombinace látek pro léčbu Crohnovy choroby: infliximab a azathioprin

14. 5. 2019

V poslední době se začínají stále více v léčbě autoimunitních chorob používat imunosupresiva a přímo cílené monoklonální protilátky. Až do letošního jara však byly účinky kombinace obou skupin léků neznámé.

Crohnovu chorobu lze léčit pomocí mnoha léků. Základním léčebným schématem byly dlouhou dobu „klasické“ protizánětlivé léky a steroidy. V poslední době se ale začínají stále více v léčbě autoimunitních chorob používat imunosupresiva a přímo cílené monoklonální protilátky. Až do letošního jara však byly účinky kombinace obou skupin léků neznámé. Tento znalostní nedostatek ale v odborném medicínském periodiku New England Journal of Medicine osvětlil mezinárodní tým vědců.

Když spolupracuje celý svět

Studie, pod kterou jsou jako autoři uvedeni francouzští vědci, probíhala pod záštitou organizace SONIC (Study of Biologic and Immunomodulator Naive Patients in Crohn’s Disease) a byla navržena jako randomizovaná a dvojitě slepá. Bylo do ní zahrnuto celkem 508 pacientů trpících Crohnovou chorobnou, kteří byli náhodně rozděleni do třech skupin. Jedna skupina, čítající 169 pacientů, byla léčena infliximabem, druhá, 170členná, azathioprinem a v poslední bylo zbývajících 169 pacientů léčeno kombinací infliximab plus azathioprin. Všem pacientům byla před začátkem studie provedena kolonoskopie, která byla poté zopakována ve 26. týdnu studie. Studie trvala celkem 30 týdnů, přičemž ve 30. týdnu se pacienti mohli rozhodnout, zda budou v terapii pokračovat až do 50. týdne. Výsledky studie byly překvapivé a ohromily celý medicínský svět.

Dva léky, vyšší účinnost

Jak lékaři zjistili, při nasazení obou přípravků, tedy infliximabu a azathioprinu zároveň, dochází k remisi u pacientů s Crohnovou chorobou výrazně dříve než při užití pouze jednoho z přípravků. Ve 26. týdnu totiž bylo v remisi celých 57 % pacientů kombinované terapie oproti 44 % pacientů, kteří dosáhli remise s infliximabem a 30 % pacientů léčených pouze azathioprinem.

Že tyto výsledky nebyly náhodné, dokazuje i fakt, že podobná procentuální úspěšnost přetrvala i do 50. týdne. Podobně se ukázalo, že lepší výsledky byly dosaženy u skupin, které byly léčeny buď kombinací léků, nebo pouze infliximabem. Samotný azathioprin takovou účinnost neměl.

Kombinace infliximabu a azathioprinu se tedy ukázala jako zatím nejvíce účinná z běžně rozšířených léčebných schémat. Proto by se mohla v budoucnu stát nejrozšířenějším konzervativním terapeutickým postupem v léčbě Crohnovy choroby.

(kam)


Zdroje: Colombel J. F. et al.: Infliximab, azathioprine, or combination therapy for Crohn’s disease., N Engl J Med. 2010 Apr 15; 362 (15): 1383–95Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa