Účinky metadonu, levometadylu a buprenorfinu na QT interval v randomizované kontrolované studii

15. 5. 2019

Přípravky používané v substituční léčbě závislosti na opioidech mají různý vliv na změny v EKG a jiné riziko vzniku komorové arytmie zvané syndrom prodlouženého QT intervalu.

Přípravky používané v substituční léčbě závislosti na opioidech mají různý vliv na změny v EKG a jiné riziko vzniku komorové arytmie zvané syndrom prodlouženého QT intervalu.

Jak tyto látky vlastně mění QT interval na EKG?

Metadonhydrochlorid, levometadylacetát i buprenorfinhydrochlorid jsou v léčbě závislosti na opioidech stejně efektivní. Každý z nich blokuje gen KCNH2 (dříve hERG), který je asociován se syndromem prodlouženého QT intervalu (angl. zkr. LQTS). Někdy se tomuto syndromu nesprávně říká nemoc membránových kanálů, neboť postihuje iontové kanály myokardu. Jedná se o vzácnou komorovou arytmii. Protože jde o stav velmi vážný a ohrožující na životě, byla vypracována randomizovaná kontrolovaná studie účinků těchto tří látek u pacientů závislých na opioidech.

Randomizovaná studie v detailech

Randomizovaná dvojitě slepá studie trvala 17 týdnů. Jejím cílem bylo zjistit účinky efektivních dávek metadonu, levometadylu a buprenorfinu na délku QT intervalu. Studie zahrnovala 154 závislých pacientů, u kterých bylo provedeno vyšetření pomocí 12svodového EKG, a to první týden studie a pak každé čtyři týdny. Pacienti byli tedy rozděleni do tří skupin podle užívané látky.

Byla určena hraniční délka QT intervalu. U mužů QT interval delší než 470 milisekund a u žen delší než 490 ms byl považován za překročení této hranice. Rovněž prodloužení základní délky QT intervalu stanovené při prvním vyšetření o více než 60 ms splňovalo kritéria syndromu prodlouženého QT intervalu.

Studie dospěla k zajímavým výsledkům:

  • Ve skupině užívající metadon došlo k prodloužení QT intervalu nad stanovená kritéria ve 23 % případů.
  • Ve skupině užívající levometadyl došlo ke stejnému prodloužení ve 28 % případů.
  • Ve skupině užívající buprenorfin k prodloužení QT intervalu vůbec nedošlo (0 % případů).
  • Překročení základní délky QT intervalu o více než 60 ms nastalo v první skupině (metadon) ve 12 % případů, ve druhé skupině ve 21 % případů a ve třetí skupině (buprenorfin) ve 2 % případů.
  • U pacientů, kteří pokračovali v užívání stejných dávek metadonu a levometadylu po dobu 8 týdnů, docházelo k dalšímu postupnému prodlužování QT intervalu na EKG.

Z výsledků vyplývá, že užívání buprenorfinu je asociováno s daleko menším prodloužením QT intervalu než užívání metadonu a levometadylu. Buprenorfin je tedy v tomto ohledu nejbezpečnější alternativou.

(ercp)

Zdroje: Arch Intern Med. 2007 Dec 10; 167 (22): 2469–75Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa