Účinky léčby adalimumabem na vaskulární postižení v časné fázi revmatoidní artritidy

15. 5. 2019

Vyšší kardiovaskulární morbidita se u revmatoidní artritidy stala hlavní příčinou mortality. U těchto pacientů však průtokem zprostředkovaná vazodilatace (FMD) brachiální arterie, tloušťka intimy-medie společné karotidy (ccIMT) a arteriální ztuhlost definovaná pomocí rychlosti pulzové vlny (PWV) mohou být ovlivněny inhibitory tumor necrosis faktoru (TNF).

Vyšší kardiovaskulární morbidita se u revmatoidní artritidy stala hlavní příčinou mortality. U těchto pacientů však průtokem zprostředkovaná vazodilatace (FMD) brachiální arterie, tloušťka intimy-medie společné karotidy (ccIMT) a arteriální ztuhlost definovaná pomocí rychlosti pulzové vlny (PWV) mohou být ovlivněny inhibitory tumor necrosis faktoru (TNF). Cílem následující studie proto bylo zhodnotit účinky terapie adalimumabem na FMD, ccIMT a PWV u časné fáze revmatoidní artritidy.

Osm pacientů s onemocněním trvajícím 1 rok dostávalo subkutánně 40 mg adalimumabu každé dva týdny. Ke zhodnocení brachiální FMD a ccIMT byl využit ultrazvuk a PWV bylo stanoveno arteriograficky. Tyto parametry byly ve vzájemném vztahu s CRP, von Willebrandovým faktorem (vWF), IgM RF, hladinami anti-CCP a skóre DAS28.

Léčba adalimumabem úspěšně zlepšila příznaky artritidy a vedla k poklesu CRP (p = 0,04) i DAS28 (p < 0,0001). Endoteliální funkce (FMD) se rovněž ve srovnání se vstupními údaji zlepšila; ccIMT poklesla po 24 týdnech a můžeme mluvit o průměrném zlepšení 11,9 % (p = 0,002). Ačkoliv plazmatické hladiny vWF poklesly po 12 týdnech terapie pouze nesignifikantně, byla zjištěna inverzní korelace mezi FMD a vWF (r = -0,643, p = 0,007); FMD rovněž inverzně korelovalo s CRP (r = -0,596, p = 0,015), CRP a vWF korelovaly navzájem mezi sebou (r = 0,598, p = 0,014) a mezi PWV a ccIMT byla nalezena pozitivní korelace (r = 0,735, p = 0,038).

Léčba adalimumabem tedy měla podle závěrů studie příznivé účinky na aktivitu onemocnění i na endoteliální dysfunkci. Současně vedla u pacientů s časnou revmatoidní artritidou ke zlepšení aterosklerózy v karotických tepnách a ke zlepšení arteriální ztuhlosti. Včasné zahájení terapie adalimumabem proto může mít podstatnou úlohu v prevenci a léčbě kardiovaskulárních komorbidit u revmatoidní artritidy.

(pes)

Zdroj: Kerekes G, et al. Effects of adalimumab treatment on vascular disease associated with early rheumatoid arthritis. Isr Med Assoc J 2011(Mar);13(3):147-152.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa