Účinek infliximabu v kombinaci s metotrexátem na zánětlivé markery u juvenilní idiopatické artritidy: analýza randomizované, placebem kontrolované studie

14. 5. 2019

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější chronickou revmatickou chorobou dětského věku. Důležitou úlohu v procesech stojících za chronickým zánětem, který JIA charakterizuje, hraje tumor necrosis faktor alfa.

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější chronickou revmatickou chorobou dětského věku. Důležitou úlohu v procesech stojících za chronickým zánětem, který JIA charakterizuje, hraje tumor necrosis faktor alfa (TNF-α).

U pacientů se systémovou formou JIA byly detekovány elevované hladiny zánětlivých markerů TNF-α, interleukinu-6 (IL-6), IL-12 a vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF). V synoviální tekutině pacientů s JIA byly zase pozorovány zvýšené hladiny matrix metaloproteináz MMP-1 a MMP-3 a nedávno také IL-17. Kromě toho korelují u pacientů s JIA elevované hladiny intracelulárních adhezivních molekul ICAM-1 a E-selektinu v séru s počtem postižených kloubů. Při onemocnění JIA tedy probíhají rozdílné zánětlivé procesy a ty mohou být vázány k rozdílným klinickým manifestacím.

Ve studii ASPIRE u dospělých s časnou formou revmatoidní artritidy (RA) vedla léčba infliximabem v kombinaci s metotrexátem (MTX) k rychlému poklesu hladin MMP-3, ICAM-1, IL-8 a TNF-α. A zatímco týdenní léčba metotrexátem je u JIA účinnou a bezpečnou terapií, u těch pediatrických pacientů, kteří na tuto léčbu neodpovídají, může být právě léčba anti-TNF preparáty další terapeutickou variantou.

V následující randomizované a placebem kontrolované studii tedy lékaři hodnotili účinek infliximabu na markery zánětu u pacientů s JIA. Celkem 122 pacientů s JIA dostávalo infliximab v dávce 3 mg/kg + MTX (60 pacientů) nebo placebo + MTX (62 pacientů). V týdnu 14 byla u pacientů užívajících placebo + MTX změněna léčba na infliximab v dávce 6 mg/kg + MTX, zatímco pacienti, kteří dostávali infliximab v dávce 3 mg/kg + MTX, v léčbě pokračovali do týdne 44. Od pacientů byly získávány vzorky séra a plazmy, a to v týdnech 0, 2, 14, 16, 28 a 52, a z nich analyzovány hladiny markerů IL-6, IL-12p40, ICAM-1, MMP-3, VEGF, TNF-α a CRP.

V týdnu 2 byly poklesy hladiny IL-6, ICAM-1, MMP-3, TNF-α a CRP větší u léčby infliximabem než u placeba a s výjimkou CRP se tyto rozdíly udržely do týdne 14. V týdnu 52 byly poklesy IL-6, ICAM-1, VEGF, MMP-3 a CRP a vzestup hladiny IL-12p40 výraznější u pacientů užívajících placebo a následně infliximab v dávce 6 mg/kg + MTX než u těch užívajících infliximab v dávce 3 mg/kg + MTX.

(pes)

Zdroj: Visvanathan S. et al.: The effect of infliximab plus methotrexate on the modulation of inflammatory disease markers in juvenile idiopathic arthritis: analyses from a randomized, placebo-controlled trial. Pediatr Rheumatol Online J. 2010; 8 (1): 24.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa