U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

15. 5. 2019

Je všeobecně známo, že k reinfekci HCV může dojít jak po spontánním vymizení, tak i po úspěšné léčbě primární infekce. Zatím není zcela jasné, jak často může k reinfekci dojít a jestli je imunitní systém schopen poskytnout před ní alespoň nějakou ochranu.

Je všeobecně známo, že k reinfekci HCV může dojít jak po spontánním vymizení, tak i po úspěšné léčbě primární infekce. Zatím není zcela jasné, jak často může k reinfekci dojít a jestli je imunitní systém schopen poskytnout před ní alespoň nějakou ochranu.

William Osburn a jeho kolegové sledovali skupinu 22 injekčních uživatelů drog s trvající expozicí HCV, u kterých došlo ke spontánnímu vymizení primoinfekce (po dobu více než 6 měsíců). Za účelem vyhodnocování reinfekce byli účastníci studie kontrolováni v pravidelných měsíčních intervalech. Míra imunologické ochrany byla hodnocena na základě velikosti a doby trvání virémie při následné reinfekci a také na základě vzniku T-buněčné a protilátkové odpovědi.

K HCV reinfekci došlo u 50 % účastníků studie. U 83 % reinfikovaných došlo ke spontánnímu vymizení infekce již podruhé, což bylo mnohem více ve srovnání s přibližně 25 % pacientů, u kterých se tak stalo v případě primární infekce. Trvání virémie a její maximální hodnoty byly během následných epizod reinfekce podstatně nižší než u primární infekce téže osoby.

Na rozdíl od chronické infekce byla reinfekce HCV spojená s významně rozsáhlejší T-buněčnou odpovědí. Neutralizační protilátky proti HCV byly detekovány v průběhu akutní infekce u 60 % reinfikovaných. Naproti tomu u osob s progresí chronické infekce jsou zkříženě reagující neutralizační protilátky detekovány jenom zřídka.

Na základě těchto výsledků došli autoři k závěru, že reinfekce HCV je spojena se snížením rozsahu a zkrácením doby trvání virémie (ve srovnání s primoinfekcí), dále s rozšířením buněčné imunitní odpovědi a vznikem zkřížené protilátkové odpovědi. Pokud tedy HCV infekce může navodit produkci T-buněk anebo tvorbu neutralizačních protilátek, je velice pravděpodobné, že by mohla být vyvinuta i účinná vakcína.

(mik)

Zdroj: W. O. Osburn, B. E. Fisher, K. A. Dowd and others. Spontaneous Control of Primary Hepatitis C Virus Infection and Immunity against Persistent Reinfection. Gastroenterology 138 (1): 315–324.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa