Test produkce IGF-1 jako indikátor hladiny růstového hormonu

15. 5. 2019

Hladina IGF-1 (insulin-like growth factor 1) a hladina růstového hormonu spolu velmi úzce souvisejí.

Hladina IGF-1 (insulin-like growth factor 1) a hladina růstového hormonu spolu velmi úzce souvisejí. Lékaři z univerzity v řeckém Patrasu se pokusili zhodnotit účinek testu produkce IGF-1 (IGF-1 generation test) v hodnocení hladiny růstového hormonu. Svou studii pak zveřejnili v odborném medicínském periodiku Hormones.

Řecká studie

Cílem studie řeckých vědců z Patraské univerzity bylo zhodnotit, zda je možné použít test produkce IGF-1 jako nepřímý ukazatel sekrečního stavu růstového hormonu. Do studie bylo zapojeno celkem 65 dětí trpících deficitem růstového hormonu a 86 dětí jako zdravé kontroly.

U 33 dětí s deficitem růstového hormonu prvního typu byly zjištěny velmi nízké hodnoty růstového hormonu (pod 10 mg/l), a to i po farmakologické terapii klonidinem a levodopou. Děti s deficitem druhého typu měly naproti tomu po farmakoterapii zcela normální hladiny růstového hormonu, ale nižší celkovou dvacetičtyřhodinovou sekreci než normální zdravé děti.

Z 86 kontrolních zdravých dětí, které podstoupily test produkce IGF-1, jich bylo 36 nižších, než je obvyklý věkový průměr, a 50 mělo výšku zcela normální. Koncentrace IGF-1 byly u všech pacientů měřeny vždy před podáním růstového hormonu a pak denně po celou dobu terapie. Podávaná dávka hGH byla 0,033 mg/kg za den ve čtyřech dávkách. Výsledky byly následující.

Výsledky studie

Ve studii řeckých vědců se ukázalo, že děti trpící jednou z forem deficitu růstového hormonu mají i nižší sérovou hladinu IGF-1. Tato hladina se ale po podávání růstového hormonu zvyšuje, dá se tedy předpokládat, že hladiny IGF-1 reflektují hladiny růstového hormonu v krvi. Hladina IGF-1 se také daleko více zvyšovala u dětí se substituční léčbou růstovým hormonem než u zdravých kontrol.

Co studie přinesla

Jak se ve studii ukázalo, sérové hladiny IGF-1 reflektují hladiny růstového hormonu v krvi.

(kam)

Zdroj: Spiliotis B. E. et al.: The insulin-like growth factor-I (IGF-I) generation test as an indicator of growth hormone status, Hormones (Athens). 2009 Apr-Jun; 8 (2): 117–28.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa