Terapeutické dávkování Suboxonu

15. 5. 2019

Na adiktologické konferenci u Sečské přehrady vystoupilo mnoho řečníků z oboru, kteří si připravili velké množství zajímavých témat.

Na adiktologické konferenci u Sečské přehrady vystoupilo mnoho řečníků z oboru, kteří si připravili velké množství zajímavých témat. Na sympoziu společnosti Reckitt Benckiser byla jednou z přednášek obohacených o řadu praktických a cenných postřehů ta od MUDr. Ronalda Marka z AT ambulance Sdružení Podané ruce v Brně.

Význam terapeutického dávkování Suboxonu

Titrace k dosažení klinického efektu je vždy do jisté míry individuální. Dávkování je určeno primárně potřebou pacienta a zakládá se na účinném zvládnutí abstinenčních příznaků. Během prvních 24 hodin by dávka měla předejít touze po droze (cravingu). Terapeutické dávkování znamená podávání takové dávky, která nezpůsobí u pacienta stavy euforie, sedace či toxicity. Optimální dávka je taková, která vede k prevenci relapsu během indukční fáze.

Indukce

Obecně se během fáze indukce doporučuje dosáhnout dávky 12–16 mg do třetího dne, je ovšem třeba neopomínat individuální variabilitu pacientů a vždy upřednostňovat dávkování do klinického účinku. Ukazuje se, že rychlejší BPN (buprenorfinová) indukce zlepšuje setrvání v rané léčbě a vyšší dávky omezují craving a jiné abstinenční příznaky. Navzdory těmto novým poznatkům se při indukci buprenorfinu v zemích EU často postupuje stejným způsobem jako u metadonu, tj. u 48 % jde o dávku do 8 mg a u 24 % se začíná první den s dávkou do 2 mg. Nejčastější podávaná dávka první den se liší v jednotlivých zemích EU v závislosti na odlišnostech v kontrole preskripce, nejnižší průměr je ve Spojeném království (6,3 mg) a naopak s nejvyšší průměrnou dávkou začínají v Itálii (12,9 mg).

Hlavní důvody pro předepisování nízkých dávek:

  • Omezené finanční prostředky pacientů či institucí.
  • Filosofie harm reduction, která znamená podávat jen takové minimum, aby pacienti zůstali v léčbě. Vychází z předpokladu, že není potřeba dávat vysoké dávky, protože pacienti jsou často zároveň uživateli jiných látek.
  • Metadonová mentalita, která se obává respirační deprese. Během fáze indukce nastalo až 25 % úmrtí účinkem vysoké dávky metadonu.
  • Malá zkušenost s buprenorfinem, která často vychází z nepochopení konceptů částečného agonismu a stropového efektu.

Zkušenosti Sdružení Podané ruce

Dávka

První den předepisujeme vždy jen jedno balení 2mg tbl. Suboxonu a doporučujeme dávku 4–8 mg, upozorňujeme na problém poddávkování z důvodů šetření financí. Další kontrola probíhá 2.–3. den, kdy dle potřeby přecházíme na 8mg tbl. Suboxonu a doporučujeme zvýšit dávku na 12–16 mg.

Rychlost indukce

Titrace dávky je většinou dosaženo v prvním týdnu substituce. Rychlá indukce snižuje množství abstinenční příznaků a zlepšuje spolupráci s klientem. Na udržovací dávce se domlouváme většinou v druhém týdnu substituce.

Retence v léčbě

Důležitá je prvotní edukace klienta o nutnosti minimálně v prvním týdnu užívat vyšší dávku Suboxonu. Tendence klientů hledat nejlevnější variantu vedou k poddávkovávání a následným relapsům v užívání nelegálních opiátů. Zapojení a edukace osoby blízké klientovi zvyšuje šanci na udržení v léčbě.

(dak)

Zdroj: AT konference Seč, květen 2012

Foto: theguardianPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa