Sunitinib v léčbě pankreatických neuroendokrinních tumorů – počáteční zjištění ze studie fáze III potvrzena

15. 5. 2019

V červnu letošního roku byla v rámci 47. výroční konference ASCO prezentována aktualizovaná data fáze III studie hodnotící užití sunitinibu oproti placebu u nemocných s pokročilými neresekovatelnými pankreatickými neuroendokrinními tumory (pNET).

V červnu letošního roku byla v rámci 47. výroční konference ASCO prezentována aktualizovaná data fáze III studie hodnotící užití sunitinibu oproti placebu u nemocných s pokročilými neresekovatelnými pankreatickými neuroendokrinními tumory (pNET). Zveřejněny byly údaje celkového přežití a výsledky nezávislého přezkoumání délky přežití bez známek progrese onemocnění.

Sunitinib prodlužuje dobu přežití bez známek progrese onemocnění

Ve dvojitě zaslepeném klinickém hodnocení fáze III sunitinib významně zlepšil délku přežití bez progrese nádoru (PFS) oproti placebu (11,4 vs 5,5 měsíce; poměr rizik [HR] 0,418; 95% KI 0,263–0,662; p = 0,0001). Do studie vstupovali pacienti s dobře diferencovanými pokročilými neresekovatelnými nádory buněk pankreatických ostrůvků se zdokumentovanou progresí v předcházejících 12 měsících. Celkově bylo v období od 6/2007 do 4/2009 randomizováno 171 pacientů v poměru 1:1 buď do skupiny s kontinuální léčbou sunitinibem v dávce 37,5 mg (n = 86) nebo do skupiny užívající placebo (n = 85). Statistické hodnocení parametrů přežití bylo provedeno za pomoci Kaplan-Meierovy analýzy a Coxova proporcionálního modelu poměrného rizika. V zájmu vyloučení systémové chyby byla provedena zaslepená nezávislá centrální revize (BICR) hodnocení CT skenů u 170 pacientů (99,4 %). Do BICR analýzy bylo zahrnuto 160 (93,6 %) kompletních sad skenů pacientů bez progrese nádoru. Délka přežití bez progrese nádoru hodnocená nezávislou centrální komisí byla statisticky významně delší u pacientů léčených sunitinibem oproti pacientům užívajícím placebo (12,6 vs 5,8 měsíce, HR 0,315; 95% KI 0,181–0,546; p = 0,000015). Závěry nezávislé komise tak plně podpořily závěry výzkumníků.

Klinický přínos léčby sunitinibem potvrzen prodloužením mediánu celkového přežití

Počáteční data celkového přežití favorizovala sunitinib oproti placebu, nebylo však dosaženo mediánu celkového přežití. Do června roku 2010 bylo zaznamenáno 34 úmrtí ve větvi sunitinibu a 39 úmrtí ve větvi placeba. Léčba sunitinibem vedla k prodloužení mediánu celkového přežití o 6,1 měsíce oproti placebu. Poměr rizik 0,737 nadále favorizoval sunitinib (p < 0,1926), což dokládá i vývoj křivek přežití Kaplan-Meierova modelu, které po časné separaci zůstaly odděleny po celou dobu studie.

(hkh)

Raymond E, Niccoli P, Raoul J, et al. Updated overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) by blinded independent central review (BICR) of sunitinib (SU) versus placebo (PBO) for patients (Pts) with advanced unresectable pancreatic neuroendocrine tumors (NET). J Clin Oncol 2011;29 Suppl:abstr 4008.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa