Sunitinib doporučen jako standardní iniciační léčba pro pokročilý renální karcinom

15. 5. 2019

Národní institut pro zdraví a správnou klinickou praxi ve Velké Británii (NICE-UK’s – National Institute for Health and Clinical Excellence) vydal konečný posuzující dokument, ve kterém doporučuje užívání Sutentu (sunitinib malate) v první linii léčby metastatického renálního karcinomu.

Národní institut pro zdraví a správnou klinickou praxi ve Velké Británii (NICE-UK’s – National Institute for Health and Clinical Excellence) vydal konečný posuzující dokument, ve kterém doporučuje užívání Sutentu (sunitinib malate) v první linii léčby metastatického renálního karcinomu.

Ve studii bylo prokázáno, že sunitinib přináší signifikantní zlepšení v progresi přežívání oproti INF-α. Střední doba přežívání u pacientů léčených sunitinibem přesáhla 2 roky. V září 2008 proto na základě těchto důkazů vydaly zodpovědné úřady ve Velké Británii dokument, v němž upozorňují na nevhodnost podávání dosud užívaných čtyř preparátů při léčbě metastazujícího renálního karcinomu. Prohlášení úřadů vzalo zpět předchozí doporučení, a sunitinib je tak nově schválen jako hrazený preparát.

Nově platná doporučení jsou zásadním krokem dopředu především pro pacienty s metastatickým karcinomem ledviny, ale i pro lékaře, kteří tak nyní mohou pacientům nabídnout ověřenou a účinnou metodu léčby pro tento jinak obtížně léčitelný nádor.

Odhaduje se, že ve Velké Británii ročně onemocní karcinomem ledviny více než 7 000 lidí a současně 3 600 lidí na toto onemocnění zemře. Ve světě je pak ročně diagnostikováno 210 tisíc nových případů a v době diagnózy má již 25–35 % těchto pacientů pokročilé onemocnění. Metastatický a recidivující karcinom ledviny má velmi špatnou prognózu. Střední doba přežití byla dosud jen 10–13 měsíců.

Sunitinib, inhibitor multikinázy, byl schválen pro léčbu pokročilého karcinomu ledviny v roce 2006. Blokádou multimolekulárních cílů ovlivňuje růst, proliferaci a šíření nádoru. Sunitinib je doporučován jako lék první volby u pokročilého nebo metastatického nádoru ledviny u těch pacientů, kteří jsou vhodní k imunoterapii a jsou asymptomatičtí nebo mají jen mírné symptomy plynoucí z jejich nádorového onemocnění.

(jos)

Zdroj:
Motzer R. J., Hutson T. E., Tomczak P. et al., J Clin Oncol 27: 3584–3590, DOI: 101200/JCO.2008.20.1293Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa