Substituční léčba snižuje kriminalitu osob závislých na opioidech

15. 5. 2019

Podle finské retrospektivní studie zahrnující 169 osob závislých na opioidech snižuje substituční léčba kriminální činnost (počet odsouzení celkem, počet odsouzení za zneužívání drog a počet odsouzení za majetkové trestné činy).

Podle finské retrospektivní studie zahrnující 169 osob závislých na opioidech snižuje substituční léčba kriminální činnost (počet odsouzení celkem, počet odsouzení za zneužívání drog a počet odsouzení za majetkové trestné činy). Zdá se, že spolu se snížením užívání nezákonných opioidů, rizika infekce HIV a dalších krví přenosných infekcí jde o další přínos substituční léčby.

Tato observační studie byla zaměřena přímo na vliv substituční léčby na kriminální činnost pacientů. Zařazeni byli všichni pacienti, kteří vstoupili do programu substituční léčby z důvodu odvykání závislosti na opioidech v Helsinské centrální univerzitní nemocnici v letech 2000 až 2005. Součástí programu byla i psychiatrická a psychosociální podpora. Pacienti byli sledováni 18 měsíců a údaje o kriminální činnosti byly získány z registru odsouzených v období 3 let před zahájením a po zahájení léčby.

Bylo zjištěno významné snížení počtu kriminálních činů při substituční léčbě. Výsledky byly podobné u celkového počtu odsouzení, odsouzení za zneužívání drog a majetkových trestných činů. Počet násilných trestných činů a řízení pod vlivem návykové látky byl příliš nízký a nebyl zjištěn pokles jejich výskytu během léčby. Nejlepších výsledků dosáhli pacienti, kteří byli současně závislí na amfetaminu. Pohlaví, věk, další závislosti, psychiatrické onemocnění a odstoupení od léčby měly na výsledky jen minimální vliv.

Tato studie ukázala snížení kriminální činnosti osob závislých na opioidech při substituční léčbě, což se jeví jako další přínos tohoto způsobu léčby závislosti.

(zza)

Zdroj: Vorma H., Sokero P., Aaltonen M., et al. Participation in opioid substitution treatment reduces the rate of criminal convictions: Evidence from a community study. Addict Behav. 2013 Jul; 38 (7): 2313–6. doi: 10.1016/j.addbeh.2013.03.009. Epub 2013 Mar 22.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa