Substituční léčba s buprenorfinem může zabránit získanému syndromu dlouhého intervalu QT pozorovanému u metadonu

15. 5. 2019

52letý muž s anamnézou abúzu intravenózně aplikovaných drog byl přijat do nemocnice se synkopou vyvolanou torsades de pointes. Dva dny před hospitalizací užil metadon.

52letý muž s anamnézou abúzu intravenózně aplikovaných drog byl přijat do nemocnice se synkopou vyvolanou torsades de pointes. Dva dny před hospitalizací užil metadon. Elektrokardiografické vyšetření (EKG) ukázalo prodloužený interval QT (600 ms) a další monitorování potvrdilo opakované epizody torsades de pointes. Byla stanovena diagnóza syndromu dlouhého intervalu QT s torsades de pointes vyvolaným bradyarytmií. Metadon byl vysazen a po 2 týdnech došlo k normalizaci intervalu QT.

U tohoto pacienta bylo vysoce pravděpodobné další užívání metadonu a implantace kardioverteru-defibrilátoru nebo pacemakeru představovala riziko z důvodu potenciální infekce při intravenózním zneužívání drog. Proto byla nutná alternativní substituční léčba závislosti na opioidech. Pacient byl doporučen na rehabilitační kliniku a byla u něj zahájena substituční léčba kombinací buprenorfin/naloxon. Při této léčbě zůstala délka intervalu QT normální.

Tato kazuistika dokládá, že buprenorfin, agonista opioidních receptorů, u něhož bylo popsáno nižší riziko získaného syndromu dlouhého intervalu QT, může být při substituční léčbě závislosti na opioidech bezpečnější alternativou než metadon.

(zza)

Zdroj: De Jong I. M., de Ruiter G. S. Buprenorphine as a safe alternative to methadone in a patient with acquired long QT syndrome: a case report. Neth Heart J. 2013 May; 21 (5): 249–52; doi: 10.1007/s12471-011-0073-9.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa