Substituční léčba při odvykání závislosti na opioidech zvyšuje úspěch terapie chronické hepatitidy C

15. 5. 2019

Substituční léčba by mohla být vhodným rámcem pro léčbu chronické hepatitidy C (CHC) u pacientů závislých na injekčním podávání opioidů.

Substituční léčba by mohla být vhodným rámcem pro léčbu chronické hepatitidy C (CHC) u pacientů závislých na injekčním podávání opioidů. Retrospektivní švýcarská studie ukázala vysoký podíl dodržování antivirové léčby a dosažení virologické odpovědi u pacientů, kteří užívali tuto substituční léčbu v primární péči.

Vysoký výskyt CHC u osob závislých na injekčním podávání drog a špatné dodržování režimu antivirové léčby ze strany těchto pacientů přivedly autory studie k myšlence, že podávání substituční léčby při odvykání závislosti na opioidech by mohlo být dobrou motivací pro dodržování antivirové terapie. Provedli retrospektivní analýzu záznamů pacientů s CHC, kteří užívali substituční léčbu z důvodu odvykání závislosti na opioidech déle než 3 měsíce. Jednalo se o pacienty jednoho praktického lékaře v Curychu léčené v letech 2002–2008.

Do studie bylo zahrnuto 85 pacientů ve věku 35–44 let, z nichž 61 % tvořili muži. V léčbě CHC byl podáván pegylovaný interferon a ribavirin. Hodnoceno bylo užívání antivirové léčby a dosažní úplné virologické odpovědi definované jako nedetekovatelná RNA viru hepatitidy C za 6 měsíců po ukončení antivirové léčby.

Antivirová léčba byla zahájena u 35 pacientů (41,2 %). Tito pacienti užívali substituční léčbu průměrně 55 měsíců (35–110 měsíců), zatímco zbývající pacienti bez antivirové léčby pouze 24 měsíců (9–46 měsíců; p < 0,001). Delší užívání substituční léčby statisticky významně ovlivnilo dodržování antivirové léčby i po úpravě na potenciálně zavádějící faktory. Trvalé virologické odpovědi bylo dosaženo u 25 pacientů (71 %).

Motivaci osob se substituční léčbou z důvodu odvykání závislosti na opioidech lze využít k léčbě CHC, jejíž výskyt je u těchto osob vysoký.

(zza)

Zdroj: Seidenberg A., Rosemann T., Senn O. Patients receiving opioid maintenance treatment in primary care: successful chronic hepatitis C care in a real world setting. BMC Infect Dis. 2013 Jan 8; 13 (1): 9. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa