Substituční léčba buprenorfinem-naloxonem je účinná a bezpečná i v reálné praxi

15. 5. 2019

Neintervenční dvanáctiměsíční studie potvrdila účinnost a bezpečnost substituční léčby buprenorfinem-naloxonem u pacientů závislých na opioidech v podmínkách reálné praxe.

Neintervenční dvanáctiměsíční studie potvrdila účinnost a bezpečnost substituční léčby buprenorfinem-naloxonem u pacientů závislých na opioidech v podmínkách reálné praxe. U léčených drogově závislých osob bylo zjištěno významné snížení zneužívání dalších látek a zlepšení kvality života při velmi dobré snášenlivosti.

Na základě příznivých výsledků klinických studií s buprenorfinem-naloxonem při odvykání závislosti na opioidech byla v Německu uspořádána neintervenční studie, která měla zhodnotit přínos a bezpečnost této substituční léčby. Jednalo se o celonárodní prospektivní neintervenční postmarketingovou studii. Zařazeno bylo 384 osob závislých na opioidech, kteří byli sledování ve 12 časových úsecích na 69 nemocničních a ambulantních pracovištích a v ordinacích praktických lékařů.

Analýza byla provedena u 337 pacientů. Během substituční léčby byl zjištěn významný pokles užívání všech nelegálních látek. Významně se zlepšilo duševní zdraví a kvalita života hodnocené na základě dotazníků, které vyplňovali sami pacienti. Po 12 měsících užívalo buprenorfin-naloxon stále 57,1 % sledovaných. Během studie nezemřel žádný pacient a došlo pouze k jedné hospitalizaci. Závažné nežádoucí účinky byly zaznamenány u 1,2 % a nezávažné nežádoucí účinky u 17,5 % zařazených.

Tato německá studie ukázala, že substituční léčba osob závislých na opioidech buprenorfinem-naloxonem je účinná a bezpečná nejen v podmínkách klinických studií, ale i v běžné praxi.

(zza)

Zdroj: Apelt S. M., Scherbaum N., Gölz J., et al. Safety, Effectiveness and Tolerance of Buprenorphine-Naloxone in the Treatment of Opioid Dependence: Results from a Nationwide Non-Interventional Study in Routine Care. Pharmacopsychiatry. 2013 Jan 4. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa