Substituční léčba buprenorfinem a metadonem neprodlužuje upravený interval QT

15. 5. 2019

Norská studie s 80 pacienty v programu léčby závislosti na opiátech ukázala, že buprenorfin v běžně podávaných dávkách a metadon v dávkách do 100 mg/den nevedou k významnému prodloužení upraveného QT intervalu na EKG.

Norská studie s 80 pacienty v programu léčby závislosti na opiátech ukázala, že buprenorfin v běžně podávaných dávkách a metadon v dávkách do 100 mg/den nevedou k významnému prodloužení upraveného QT intervalu na EKG.

Podle výsledků některých předchozích studií může být podávání metadonu a buprenorfinu spojeno s prodloužením intervalu QT a výskytem ventrikulárních arytmií typu torsades de pointes. Norští autoři provedli studii, jejímž cílem bylo určit riziko prodloužení upraveného QT intervalu (QTc) při podávání buprenorfinu a metadonu v substituční léčbě a zhodnotit vliv sérových koncentrací těchto léků.

Do studie bylo zařazeno 80 pacientů v programu odvykání závislosti na opiátech. Metadon užívalo 45 pacientů a buprenorfin 35 pacientů. QTc byl hodnocen podle vyšetření EKG při vstupu do studie, po 1 měsíci léčby u 79 pacientů a po 6 měsících léčby u 66 pacientů. Prodloužení QTc bylo definováno jako jeho trvání přesahující 450 ms. Ve stejnou dobu byly odebrány vzorky séra ke stanovení koncentrace obou léků.

U žádného pacienta nebylo zjištěno prodloužení QTc v žádném období sledování. Délka QTc nesouvisela se sérovou koncentrací metadonu ani buprenorfinu, zato významně korelovala s hladinou draslíku.

Substituční léčba závislosti na opiátech běžnými dávkami buprenorfinu a metadonem v dávkách do 100 mg/den není spojena s rizikem klinicky významného prodloužení intervalu QTc. U pacientů se zvýšeným rizikem prodloužení tohoto intervalu je však vhodnější alternativou buprenorfin.

(zza)

Zdroj: Stallvik M., Nordstrand B., Kristensen O., et al. Corrected QT interval during treatment with methadone and buprenorphine-Relation to doses and serum concentrations. Drug Alcohol Depend. 2012 Oct 16; pii: S0376-8716(12)00380-8; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.09.016. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa