Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

15. 5. 2019

Příslušnost k etnické skupině může ovlivnit průběh chronické hepatitidy C a odpověď na léčbu.

Příslušnost k etnické skupině může ovlivnit průběh chronické hepatitidy C a odpověď na léčbu. V poslední době bylo zjištěno, že u Latinoameričanů je ve srovnání s bělošskou populací odpověď na léčbu horší. V latinoamerické populaci byla také v minulosti pozorována rychlejší progrese fibrózy než u bělochů. V nedávno provedené studii veteránů však nebyl zjištěn žádný rozdíl v poměru fibrózy mezi bělošskou a latinoamerickou populací. Cílem této studie bylo zhodnotit srovnání latinoamerických a bělošských pacientů s chronickou hepatitidou C s ohledem na stadia fibrózy ve výchozí jaterní biopsii.

Od roku 2000 do roku 2006 byla retrospektivně zhodnocena data od 481 bělochů a 472 Latinoameričanů trpících chronickou hepatitidou C. Fibróza byla hodnocena ve čtyřech stadiích za použití skórovacího systému METAVIR, ve kterém skóre 0 znamená nepřítomnost fibrózy, 1 a 2 odpovídá nízkému stupni fibrózy a 3 vysokému stupni, a skóre 4 znamená cirhózu. Steatóza byla hodnocena podle tzv. Bruntova skóre. Pacienti, kteří neměli infekci nebo trpěli jiným jaterním onemocněním, byli ze studie vyloučeni.

Ze 481 bělošských pacientů bylo 58,1 % mužů a 41,9 % žen. Průměrný věk pacientů byl 45,6 roku a průměrná hodnota jejich BMI dosahovala 31,1. Ze 481 bělošských pacientů infikovaných HCV jich bylo z hlediska fibrózy celkem 80 (16,6 %) ve stadiu 0, 183 (38 %) ve stadiu 1, 115 (23,9 %) ve stadiu 2, 22 (12,9 %) ve stadiu 3 a 41 (8,5 %) ve stadiu 4. Mezi 472 latinoamerickými pacienty s HCV byly výsledky pro stupně fibrózy od 1 do 4 (postupně): 85 (18 %) pacientů, 137 (29 %), 103 (21,8 %), 82 (17,4 %) a 65 (13,8 %) pacientů.

Vyšší stupně fibrózy byly zaznamenány u latinoamerické populace ve srovnání s bělošskou populací. Celkem 90 % pacientů bylo infikováno HCV genotypem 1. Bruntovo skóre pro steatózu bylo také signifikantně vyšší u latinoamerické populace než u bělošské populace. Nebyl pozorován žádný statisticky významný rozdíl mezi oběma etnickými skupinami v souvislosti s pohlavím, věkem a BMI.

V době stanovení diagnózy HCV měli Latinoameričané pokročilejší stupeň jaterní fibrózy ve srovnání s bělošskou populací, což ukazuje na rychlejší rozvoj fibrózy u tohoto etnika. Dále byla zjištěna vysoká prevalence steatózy u Latinoameričanů ve srovnání s bělochy. Ke zhodnocení rozličných faktorů, jež se uplatňují v průběhu onemocnění chronickou hepatitidou C u latinoamerické populace, bude nezbytné provést další studie.

(jos)

Zdroj: Severity of Liver Disease in Chronic Hepatitis C Patients: Latino versus Caucasian. The 59th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, 2008. Abstrakt č. 1022, prezentováno dne 2. 11. 2008.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa