Srovnání dvou dávkovacích schémat etanerceptu v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy

15. 5. 2019

Z nedávno publikovaných výsledků studie PRESTA vyplývá, že léčba etanerceptem dvakrát týdně vede k mnohem rychlejšímu ústupu kožních lézí u pacientů s psoriázou a psoriatickou artritidou než léčba pouze jednou týdně.

Z nedávno publikovaných výsledků studie PRESTA vyplývá, že léčba etanerceptem dvakrát týdně vede k mnohem rychlejšímu ústupu kožních lézí u pacientů s psoriázou a psoriatickou artritidou než léčba pouze jednou týdně.

Studie PRESTA je mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená multicentrická studie, které se účastnili pacienti z Evropy, Latinské Ameriky a Asie. Celkem do ní bylo zahrnuto 752 pacientů jak s psoriázou (hodnoceno dermatology), tak i s psoriatickou artritidou (hodnoceno revmatology). Pacienti během zaslepené části studie užívali etanercept v dávce 50 mg jednou týdně (373 pacientů) nebo 50 mg dvakrát týdně (379 pacientů) po dobu 12 týdnů, a to formou subkutánních injekcí. Všichni pacienti pak užívali etanercept ještě dalších 12 týdnů, tentokrát již pouze v dávce 50 mg jednou týdně. Cílem bylo srovnat účinnost dvou rozdílných dávkovacích schémat.

Primárním cílem bylo zhodnocení kožního nálezu lékaři prostřednictvím PGA (physician’s global assessment) ve 12. týdnu terapie. Druhotné zhodnocení pak zahrnovalo index PASI (psoriasis area and severity index), PsARC (psoriatic arthritis response criteria), ACR (diagnostická kritéria American College of Rheumatology) a zlepšení projevů kloubního a šlachového postižení.

Ve 12. týdnu byla lékaři u 46 % pacientů (176/379) užívajících etanercept 2× týdně zhodnocena „čistá“ nebo „téměř čistá“ kůže dle PGA. U pacientů z druhé skupiny, kteří užívali etanercept jen 1× týdně, byl tento nález zastižen u 32 % z nich (119/373). U PsARC však bylo dosaženo vysokého procenta zlepšení u obou skupin pacientů (77 % ve skupině užívající etanercept 2× týdně vs. 76 % ve skupině užívající etanercept 1× týdně). Kloubní a šlachové příznaky se zlepšily rovněž v obou skupinách v podobné míře. Nebyly zaznamenány žádné nové nežádoucí účinky, a to v žádné z vyšetřovaných skupin, pozorován nebyl ani žádný signifikantní rozdíl v bezpečnostních profilech.

(pes)

Zdroj:

  1. Sterry W., British Medical Journal 2010; 340: c147; doi: 10.1136/bmj.c147


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa