Srovnání chemoterapie a inhibitorů tyrozinkinázové aktivity EGFR jako léčby první linie u pacientů s pokročilým NSCLC a přítomnou aktivační mutací EGFR

15. 5. 2019

80 % nádorů plic je klasifikováno jako nemalobuněčné plicní nádory. Tyto jsou nejčastěji diagnostikovány v pokročilém stadiu. Cytotoxická chemoterapie v uplynulých 10 letech prošla jen mírným pokrokem.

80 % nádorů plic je klasifikováno jako nemalobuněčné plicní nádory (NSCLC). Tyto jsou nejčastěji diagnostikovány v pokročilém stadiu (ať již lokálně pokročilé, či jako metastatické onemocnění). Cytotoxická chemoterapie v uplynulých 10 letech prošla jen mírným pokrokem. Základním cílem léčby je v tuto chvíli u NSCLC kontrola symptomů a prodloužení přežívání, které ale poskytnou současně přijatelnou kvalitu života. Zjištěním v posledních letech bylo, že někteří pacienti dramaticky a dlouhodobě odpovídají na podávání inhibitorů tyrozinkinázové aktivity (TKI) receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). V nádorech těchto pacientů je možno prokázat aktivační mutaci EGFR (EGFR-M+; nejčastěji delece v exonu-19 a bodová mutace v exonu-21). Hovoří se tedy o tzv. podtypu NSCLC, který se chová jako odlišné onemocnění. EGFR TKI tedy mohou fungovat jako první linie u pokročilých stadií NSCLC s přítomnou EGFR-M+.

Nedávno byla publikována metaanalýza italských autorů, ve které se zaměřili na efekt EGFR TKI u této skupiny pacientů, pokud jsou podány jako první léčba. Bylo identifikováno 5 studií s celkem 805 pacienty s EGFR-M+ mutací (3 studie byly vedeny jako prospektivní a 2 byly retrospektivními analýzami). TKI významně prodloužily přežívání bez progrese (PFS) s poměrem rizik (HR) 0,45 (95% CI 0,36–0,58; p < 0,0001) a celkový stupeň odpovědi (ORR) s HR 2,08 (95% CI 1,75–2,46; p < 0,0001) ve srovnání s chemoterapií. Současně se méně často vyskytovala neutropenie. Nebyl pozorován významný rozdíl v celkovém přežití. Přídatnými prediktory v metaregresní analýze byly výskyt mutace exonu-19, ženské pohlaví a nekuřáctví.

U pacientů s NSCLC a EGFR-M+ vede podání TKI v první linii jak ke zvýšení PFS, tak i ORR zhruba o 25 % a současně se snižuje toxicita léčby. Toto podporuje časné užití TKI u této skupiny pacientů. Nicméně autoři zdůrazňují, že design a interpretace studií může mít vliv na interpretaci výsledků a může vést k potenciálně chybným závěrům.

(eza)

Zdroj: Bria E. et al. Outcome of advanced NSCLC patients harboring sensitizing EGFR mutations randomized to EGFR tyrosine kinase inhibitors or chemotherapy as first-line treatment: a meta-analysis. Ann Oncol 2011 Oct; 22 (10): 2277–85; doi: 10.1093/annonc/mdq742Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa