Srovnání buprenorfinu a metadonu v terapii opiátové závislosti – možné výhody buprenorfinu v terapii kombinované opiátovo-benzodiazepinové závislosti

15. 5. 2019

Metadon a buprenorfin lze v současné době považovat za hlavní reprezentanty substituční terapie pacientů s opiátovou závislostí. Nedávno publikovaná práce britských autorů se pokusila předběžně porovnat účinnost buprenorfinu a metadonu v detoxikační terapii pacientů se závislostí na opiátech.

Metadon a buprenorfin lze v současné době považovat za hlavní reprezentanty substituční terapie pacientů s opiátovou závislostí. Nedávno publikovaná práce britských autorů se pokusila předběžně porovnat účinnost buprenorfinu a metadonu v detoxikační terapii pacientů se závislostí na opiátech.

Vzorek vyšetřovaných pacientů zahrnoval celkem 123 osob, závislých buď čistě na opiátech, nebo závislých současně jak na opiátech, tak i na benzodiazepinech. Do studie byly pak vybrány osoby závislé na podávání metadonu v dávce až do 70 mg. Detoxikační terapie probíhala na specializovaném lůžkovém oddělení pro pacienty s drogovou závislostí.

Závažnost odvykacích symptomů byla posuzována denně prostřednictvím speciálního skóre (Short Opiate Withdrawal Scale). Výsledky byly následně vyhodnocovány jak podle snížení závažnosti abstinenčních příznaků, tak podle trvání terapie a jejího řádného dokončení.

V případě opiátové závislosti byla detoxikační terapie s buprenorfinem spojena s méně závažnými abstinenčními příznaky, než tomu bylo u metadonu. Stejně tak v případě kombinované opiátovo-benzodiazepinové závislosti vykazovali pacienti méně závažných abstinenčních příznaků během terapie buprenorfinem než metadonem. Kromě toho pacienti léčení buprenorfinem detoxikační terapii častěji zdárně dokončili.

(mik)

Zdroj: J Clin Psychopharmacol. 2007 Apr; 27 (2): 188–92.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa