Speciální enterální nutriční terapie zlepšuje výsledky léčby Crohnovy choroby infliximabem

15. 9. 2015

Metaanalýza studií porovnávajících monoterapii Crohnovy choroby infliximabem a jeho kombinací se speciální enterální nutriční terapií ukázala přínos kombinované léčby z hlediska dosažení a udržení klinické remise.

U řady pacientů s Crohnovou chorobou dochází po iniciální klinické odpovědi na infliximab k recidivě příznaků při udržovací léčbě. Američtí autoři se proto rozhodli zhodnotit vliv průvodní nutriční terapie. Provedli metaanalýzu všech studií s dospělými pacienty s Crohnovou chorobou srovnávající léčbu samotným infliximabem a léčbu infliximabem s přidáním speciální enterální nutriční terapie.

Zařazovací kritéria splňovaly 4 studie zahrnující 342 pacientů. Při kombinaci infliximabu s nutriční terapií dosáhlo klinické remise 69,4 % pacientů (109 ze 157) v porovnání se 45,4 % (84 z 185) při monoterapii infliximabem (OR = 2,73, 95% CI 1,73–4,31, p < 0,01). Udržení klinické remise bylo podobně dosaženo u 74,5 % pacientů (79 ze 106) s kombinovanou léčbou, ale jen u 49,2 % (62 ze 126) s léčbou nezahrnující nutriční terapii (OR = 2,93, 95% CI 1,66–5,17, p < 0,01).

Autoři proto u pacientů s Crohnovou chorobou doporučují speciální enterální nutriční terapii, která může podpořit zmírnění symptomů dosažené při léčbě infliximabem.

(zza)

Zdroj: Nguyen D. L., Palmer L. B., Nguyen E. T., et al. Specialized enteral nutrition therapy in Crohn's disease patients on maintenance infliximab therapy: a meta-analysis. Therap Adv Gastroenterol. 2015 Jul; 8 (4): 168–175.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa