Souhrnná analýza účinnosti a bezpečnosti sunitinibu u starších pacientů s metastazujícím renálním buněčným karcinomem

15. 5. 2019

Sunitinib je mezinárodně schválen pro léčbu metastazujícího renálního buněčného karcinomu (mRCC) s prokázanou aktivitou a tolerabilitou v první i druhé linii léčby. V tomto textu je popsána retrospektivní analýza účinnosti a bezpečnosti sunitinibu u pacientů s mRCC z šesti klinických studií.

Sunitinib je mezinárodně schválen pro léčbu metastazujícího renálního buněčného karcinomu (mRCC) s prokázanou aktivitou a tolerabilitou v první i druhé linii léčby. V tomto textu je popsána retrospektivní analýza účinnosti a bezpečnosti sunitinibu u pacientů s mRCC z šesti klinických studií.

Analýza zahrnuje souhrnná data získaná od 1 059 pacientů, kteří byli léčeni sunitinibem ve schváleném režimu 50 mg denně po dobu 4 týdnů a následně 2 týdny bez léčby (n = 689, 65 %) nebo 37,5 mg kontinuálně jednou denně (n = 370, 35 %), a to v první (n = 783, 74 %) a druhé linii (n = 276, 26 %) léčby.

Z 1 059 pacientů jich 81 % (857) bylo ve věku < 70 let a 19 % (202) bylo ve věku ≥ 70 let s průměrem mezi 57 a 73 roky. V první skupině bylo 73 %, ve druhé pak 59 % mužů, ostatní vstupní charakteristiky byly podobné. Průměrná doba přežití bez progrese (PFS, progression free survival) byla v obou skupinách podobná (9,0 vs. 10,9 měsíců; HR 0,85), stejně tak jako průměrná celková doba přežití (OS, overall survival; 23,3 vs. 23,7 měsíců; HR 0,94).

Navíc i účinnost byla podobná vzhledem k věku a bez ohledu na transplantační kritéria. V první linii u pacientů < 70 vs. ≥ 70 let bylo průměrné PFS 9,9 vs. 11,0 měsíců a OS 23,5 vs. 25,5 měsíců. Ve druhé linii to pak bylo 8,1 vs. 8,4 měsíce a 20,1 vs. 15,8 měsíce. Většina významných vedlejších nežádoucích účinků se vyskytla v podobných podílech u obou věkových skupin, avšak některé nežádoucí účinky byly signifikantně méně časté u pacientů mladších 70 let, jako například únava (59 % vs. 69 %), pokles chuti k jídlu a úbytek hmotnosti (29 % vs. 53 %), kašel (20 % vs. 29 %), periferní edémy (17 % vs. 27 %), anémie (17 % vs. 25 %) a trombocytopenie (16 % vs. 25 %).

U pacientů s mRCC je tedy účinnost sunitinibu ve starší populaci srovnatelná s podobným benefitem u mladších pacientů bez ohledu na transplantační kritéria. Vedlejší nežádoucí účinky jsou rovněž podobné, ačkoliv některé z nich jsou častější u pacientů starších.

(pes)

Zdroj: Hutson T. E. et al. A pooled analysis of the efficacy and safety of sunitinib in elderly patients (pts) with metastatic renal cell carcinoma (mRCC). Prezentováno na ASCO Annual Meeting, Chicago, USA, dne 3.–7. června 2011.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa