Současné léčebné možnosti karcinomu ledvin I.

15. 5. 2019

V České republice je celosvětově nejvyšší incidence zhoubných nádorů ledvin, které tvoří cca 1 až 3 % maligních onemocnění. Tyto nádory postihují všechny věkové skupiny s maximem výskytu mezi čtyřiceti a šedesáti lety života.

V České republice je celosvětově nejvyšší incidence zhoubných nádorů ledvin, které tvoří cca 1 až 3 % maligních onemocnění. Tyto nádory postihují všechny věkové skupiny s maximem výskytu mezi čtyřiceti a šedesáti lety života. U 20 až 40 % pacientů po chirurgické léčbě nádor metastazuje a 25 až 30 % nádorů je zjištěno v pokročilém stadiu; stejné procento nádorů je zachyceno náhodně.

Etiologie

Rizikové faktory pro vznik maligního nádoru ledvin lze rozdělit na vrozené a získané. Mezi vrozené se řadí von Hippel-Lindauova choroba, hereditární papilární renální karcinom, Birt-Hogg Dube syndrom a patrně též polycystická choroba ledvin. Významným nevrozeným rizikovým faktorem je kouření, které zvyšuje riziko vzniku rakoviny ledvin na dvojnásobek. Dalším rizikovým faktorem je obezita, arteriální hypertenze, expozice polycyklickým uhlovodíkům, organickým rozpouštědlům, azbestu a kadmiu a také dlouhodobé užívání fenacetinu. Možnými riziky jsou i diabetes mellitus a chronická dialýza.

Patofyziologie

U hereditární formy při von Hippel-Lindauově chorobě souvisí vznik karcinomu ledvin (jako nejčastějšího maligního nádoru ledvin) s mutací VHL genu, což je tumorsupresorový gen. K mutaci nebo hypermetylaci tohoto genu však poměrně často dochází i sporadicky, v 75 % případů karcinomu z jasných buněk.

Poškození VHL genu vede k up-regulaci 1-alfa faktoru indukujícího hypoxii (HIF 1-alfa) a ke zvýšení produkce faktorů angiogeneze včetně vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a růstového faktoru z krevních destiček (PDGF). To vede k výrazné vaskularizaci karcinomu z jasných buněk.

Hereditární papilární renální karcinom je asociován s mutací cMET protoonkogenu. Tato mutace stimuluje růst tumoru a angiogenezi a také vznik metastáz. V souvislosti se syndromem Birt-Hogg-Dube se objevuje chromofobní karcinom ledvin. Dědičnost je autozomálně dominantní.

(zak)

Zdroje:
Urol Nurs. 2010; 30 (1): 40–54.
Zdravotnické noviny, publikováno on-line 6. 4. 2010: www.zdn.cz.
Medical Tribune, publikováno on-line 10. 5. 2010: www.tribune.cz.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa