SLE a cílená léčba

14. 5. 2019

SLE neboli systémový lupus erytematodes je chronické, relabující autoimunitní onemocnění. Podstatou je tvorba protilátek proti jaderným antigenům. Přes možné příčiny genetické, enviromentální či hormonální je pravá příčina onemocnění dosud neobjasněná.

SLE neboli systémový lupus erytematodes je chronické, relabující autoimunitní onemocnění. Podstatou je tvorba protilátek proti jaderným antigenům. V klinickém obraze se mohou objevit příznaky kožní a kloubní a často dochází k poškození řady orgánů. Přes možné příčiny genetické, enviromentální či hormonální je pravá příčina onemocnění dosud neobjasněná.

Belimumab

Během posledního roku se objevily pozitivní výsledky s použitím monoklonální protilátky belimumabu. Belimumab je plně lidská monoklonální protilátka zaměřená na stimulátor B-lymfocytů (BLyS), který je kritický pro přežití a vývoj lymfocytu po opuštění kostní dřeně. B-lymfocyty jsou důležité v patogenezi SLE z hlediska produkce autoprotilátek, prezentace antigenů a sekrece cytokinů.

Rituximab

Jedná se o chimérickou monoklonální protilátku, která má schopnost navázat se na antigen CD20, který je exprimován na B-buňkách. Poprvé byl použit v roce 1997 pro léčbu CD20 pozitivních nonhodgkinských lymfomů a pak v roce 2006 pro léčbu revmatoidní artritidy.

Abatacept

Cílem tohoto léku je inhibovat kostimulaci T-buněk. Jedná se o solubilní fúzní protein tvořený extracelulární doménou CTLA4 a modifikovanými doménami IgG1 protilátek označovanými CH2 a CH3. CTLA4–Ig se pak naváže na struktury B7–1 a B7–2 na antigen prezentujících buňkách a snižuje tak aktivaci T-buněk.

Závěr

Cílená léčba SLE přináší novou naději pro lidi s tímto onemocněním. Pro přesné popsání účinku těchto látek a pochopení jejich role v léčbě SLE je však nutné proniknout hlouběji do patogeneze SLE, o které toho zatím víme jen málo.

(ena)

Zdroj:
Discovery Medicine, 9 (44): 20–23, January 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa