Skupinová léčba buprenorfinem/naloxonem může zlepšit dodržování substituční léčby závislosti na opioidech

22. 11. 2014

Předepisování buprenorfinu/naloxonu ve skupině vedlo k většímu podílu pacientů setrvávajících v léčbě po jednom roce, než když byla tato substituční léčba závislosti na opioidech předepisována individuálně. Ukázala to právě publikovaná retrospektivní studie u amerických válečných veteránů, která hodnotila výsledky nově zavedené formy skupinové substituční léčby.

Předepisování buprenorfinu/naloxonu ve skupině vedlo k většímu podílu pacientů setrvávajících v léčbě po jednom roce, než když byla tato substituční léčba závislosti na opioidech předepisována individuálně. Ukázala to právě publikovaná retrospektivní studie u amerických válečných veteránů, která hodnotila výsledky nově zavedené formy skupinové substituční léčby.

Zneužívání návykových látek je velkým problémem amerických válečných veteránů. Účinnou možností substituční léčby závislosti na opioidech je podávání kombinace buprenorfinu a naloxonu (Suboxon) v rámci komplexního léčebného programu. V červnu 2011 byla v nemocnici Veterans Affairs San Diego Health Care System v jižní Kalifornii (USA) zavedena nová forma skupinového předepisování této substituční léčby. Cílem studie bylo zhodnotit výsledky tohoto přístupu z hlediska podílu pacientů, kteří po jednom roce pokračují v léčbě, a procenta vzorků moči s negativním výsledkem na opioidy. Hodnoty byly porovnány se substituční léčbou předepisovanou klasickou individuální formou.

Zařazeno bylo 32 válečných veteránů léčených v letech 2010 až 2013. Po jednom roce pokračovalo v substituční léčbě celkem 46 % pacientů a 94 % vzorků moči bylo negativních na opioidy. Léčbu dodržovalo po jednom roce významně více pacientů, kterým byl buprenorfin/naloxon předepsán při skupinovém přístupu (69 %), oproti klasickému individuálnímu formátu předepisování (27 %), p < 0,03.

Přestože je třeba výsledky ještě ověřit ve studii s kvalitnějším designem, tato studie naznačila, že skupinový formát předepisování buprenorfinu/naloxonu v rámci komplexního terapeutického programu by mohl zvýšit podíl pacientů s dodržováním substituční léčby oproti individuálnímu formátu předepisování.

(zza)

Zdroj: Berger R., Pulido C., Lacro J., et al. Group Medication Management for Buprenorphine/Naloxone in Opioid-Dependent Veterans. J Addict Med. 2014 Oct 1. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa