Růstový hormon získaný genovou expresí v kozím mléku

15. 5. 2019

Dlouhodobá a velká heterogenní exprese rekombinantních proteinů v mléce hospodářských zvířat je velmi náročná co se času, techniky i použitého materiálu týče.

Dlouhodobá a velká heterogenní exprese rekombinantních proteinů v mléce hospodářských zvířat je velmi náročná co se času, techniky i použitého materiálu týče. Vědci z Northwest A&F University v čínském Yanglingu proto vyvinuli metodu pro přechodné produkce rekombinantního lidského růstového hormonu. Metodu popsali v českém odborném medicínském periodiku Folia biologica.

Projekt čínských vědců

V projektu, který provedli vědci z veterinární kliniky Northwest A&F University v čínském Yanglingu, byl k výrobě rekombinantního lidského růstového hormonu použit adenovirový vektor obsahující dva geny: gen kódující samotný lidský růstový hormon (hGH gen) a GFP gen, který kóduje zelený fluorescentní protein.

Adenovirový vektor byl zkonstruován tak, aby byl vhodný pro přímou injekci do epitelu mléčné žlázy koz. Aplikace byla provedena přes bradavku v období přirozené laktace kozy. Jako pokusná zvířata byly vybrány dospělé kozy o průměrné váze 13 kg. Samotná instilace roztoku s adenovirovým nosičem byla provedena po dezinfekci žlázy roztokem 70% alkoholu a jodidu, což zabránilo poimplantační infekci. Aplikované množství virového roztoku bylo u každé kozy individuální s ohledem na kapacitu mléčné žlázy a pohybovalo se od 300 do 600 ml.

Hodnocení exprese

Exprese růstového hormonu byla hodnocena pomocí Western blottingu z nadojeného mléka. Jak ukázala analýza všech vzorků z mléka koz, jimž byl podán virový vektor, rekombinantní lidský růstový hormon byl vylučován do mléka všech koz. Koncentrace tohoto rekombinantního lidského růstového hormonu se pohybovala od 0,6 do 2,4 mg/ml nadojeného mléka a přetrvávala déle než deset dní laktace.

Naděje do budoucna?

Jak se ve studii prokázalo, díky injekci adenovirového vektoru může být výroba rekombinantního lidského růstového hormonu možná i poměrně jednoduchým zásahem do těla hospodářských zvířat. Produkce sice není dlouhodobá, nicméně díky jednoduchému postupu by mohla znamenat významný mezník ve tvorbě tohoto důležitého hormonu.

(kam)

Zdroj: Han Z, et al. Efficient human growth hormone gene expression in the milk of non-transgenic goats. Folia Biol (Praha) 2009;55(1):17-22.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa