Růstový hormon v terapii HIV lipodystrofie

15. 5. 2019

Malé dávky růstového hormonu redukují abdominální depozita tuku, normalizují krevní tlak a hladiny triglyceridů. To bylo nedávno prokázáno u skupiny HIV pozitivních pacientů s lipodystrofií.

Malé dávky růstového hormonu redukují abdominální depozita tuku, normalizují krevní tlak a hladiny triglyceridů. To bylo nedávno prokázáno u skupiny HIV pozitivních pacientů s lipodystrofií. HIV lipodystrofie je patologická jednotka zahrnující redistribuci tuku a další metabolické změny v průběhu antiretrovirové terapie. Bohužel, růstový hormon zřejmě současně zvyšuje hladinu glukózy v krvi.

HIV lipodystrofie se vyvine u podstatného procenta pacientů léčených antiretrovirovými přípravky. Kromě abdominální obezity se zde objevuje i ztráta podkožního tuku v obličeji, dyslipidemie (hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie) a také inzulinová rezistence. To vše v součtu představuje riziko kardiovaskulárních komplikací. Již v minulosti se zjistilo, že asi u třetiny těchto pacientů je rovněž snížena sekrece růstového hormonu (RH).

Výzkum se tedy ubírá cestou substituční terapie RH. Dříve se používaly vyšší dávky (2–4 mg), které s sebou ale nesly řadu nežádoucích účinků (například otoky měkkých tkání či bolesti kloubů), ač ke zlepšení lipodystrofie prokazatelně došlo. Proto se současnou strategií staly logicky dávky nižší (0,33 mg). Dvojitě zaslepená studie zahrnovala 55 pacientů a trvala 18 měsíců. Pacienti si sami denně aplikovali injekční přípravek – první skupina (26 pacientů) růstový hormon, druhá skupina (29 pacientů) pak placebo. Hladiny růstového hormonu byly průběžně monitorovány a dávka RH upravována tak, aby se výsledná hladina přiblížila normě.

Výsledkem byla prokazatelná redukce abdominálního tuku u skupiny léčené RH, a to o 8,5 %. Dále došlo k poklesu hladiny triglyceridů a také diastolického krevního tlaku, hodnoty systolického tlaku se od „placebové“ skupiny nijak výrazně nelišily. Beze změn zůstaly hladina celkového cholesterolu a hladina HDL-cholesterolu. Co se týče negativního účinku, a to vzestupu hladiny krevního cukru, ten byl prokázán pouze u těch pacientů, u nichž byla v době zahájení studie diagnostikována inzulinová rezistence.

(pes)

Zdroj: Massachusetts General Hospital (2008, August 6). Growth Hormone Reduces Abdominal Fat, Cardiovascular Risk In HIV Patients On Antiviral Therapy. ScienceDaily. Retrieved August 12, 2008, from www.sciencedaily.comPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa