Rozdíly ve výskytu revmatoidní artritidy v jednotlivých zeměpisných šířkách Severní Ameriky - analýza studie provedené u zdravotních sester

15. 5. 2019

Revmatoidní artritida je chronické autoimunitní onemocnění nejasné etiologie, ovšem epidemiologické studie napovídají...

Revmatoidní artritida je chronické autoimunitní onemocnění nejasné etiologie, ovšem epidemiologické studie napovídají, že svou roli zde mohou sehrávat jak genetické faktory, tak i faktory zevního prostředí. Výzkum zaměřený na ostatní chronická autoimunitní onemocnění, jako je lupus erythematodes, dermatomyositida, polymyositida a vaskulitida, poukázal na geografickou souvislost s vyššími zeměpisnými šířkami.

Některé studie uvádějí, že u žen žijících na středozápadě a východě Spojených států bylo prokázáno vyšší riziko rozvoje revmatoidní artritidy než u žen žijících na západě. Byly také prokázány geografické rozdíly výskytu RA i v jiných oblastech světa. Například v jižní Evropě se setkáme s nižší průměrnou incidencí revmatoidní artritidy ve srovnání s Evropou severní nebo Severní Amerikou. Ve studii z roku 2007 byl popsán průměrný věk nástupu revmatoidní artritidy mnohem nižší u Mexičanů než u Kanaďanů a ve starší studii z roku 2001 byl zjištěn poměrně vzácný výskyt revmatoidní artritidy u Afričanů.

K ozřejmení dalších souvislostí mezi lokalitou a rizikem revmatoidní artritidy vznikla následující prospektivní studie, v níž byly analyzovány údaje získané od amerických žen, které se účastnily tzv. Nurses Health Study. Ve studii bylo zahrnuto 461 pacientů s revmatoidní artritidou a 9220 kontrolních osob, přičemž všichni byli sledováni od roku 1988 do roku 2002. Vědci zjišťovali územní rozdíly za využití adres z roku 1988 na počátku studie a pak v době stanovení diagnózy RA. Jako statisticky signifikantní oblast zvýšeného rizika vzniku revmatoidní artritidy byl identifikován severovýchod Spojených států. Riziko bylo všeobecně vyšší v severních zeměpisných šířkách.

(pes)

Zdroj:

  1. Environ Health Perspect 2010;118(7):957-961.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa