Riziko vzniku diabetu u pacienta s psoriázou

15. 5. 2019

Psoriáza patří mezi poměrně častá autoimunitní onemocnění. Může být velmi často spojena i s jinými autoimunitními onemocněními, jako například s Crohnovou nemocí, artritidou nebo i diabetem. Jaké je ale riziko vzniku diabetu u pacienta s psoriázou?

Psoriáza patří mezi poměrně častá autoimunitní onemocnění. Může být velmi často spojena i s jinými autoimunitními onemocněními, jako například s Crohnovou nemocí, artritidou nebo i diabetem. Jaké je ale riziko vzniku diabetu u pacienta s psoriázou?

Psoriáza

Psoriáza je autoimunitní zánětlivé onemocnění kůže. Je charakterizována hyperproliferací keratinocytů, která je zprostředkována T-lymfocyty, a zánětlivým procesem v kůži. Na jeho modulaci se podílejí cytokiny jako interleukin (IL)-22, interferon-γ, tumor necrosis faktor (TNF)-α, a interleukiny IL-6 a IL-17. Onemocnění je charakterizováno šupinovitým odlupováním epidermis, které může být provázeno i systémovými příznaky.

Souvislost ano, ale časový průběh?

Průřezové studie, prováděné většinou na hospitalizovaných pacientech, vypovídají o možné souvislosti mezi psoriázou a vznikem diabetu. Většinou ale nezkoumají časový průběh onemocnění, tj. kdy se u pacienta s psoriázou diabetes rozvine. Švýcarští vědci se proto rozhodli porovnat incidenci nových případů diabetu u pacientů s lupénkou oproti kontrolní skupině, v níž byli pacienti bez lupénky. Hodnotili také vliv klinického stupně psoriázy u pacientů a jejich BMI.

Prováděná sledovací studie probíhala v letech 1994 až 2005 a zahrnovala pacienty, u nichž byla právě v tomto období poprvé psoriáza diagnostikována. Vědci použili dobu trvání a léčbu psoriázy jako prostředek ke zhodnocení závažnosti nemoci a pomocí podmíněné regrese vypočítali odds ratio s 95% intervalem spolehlivosti.

Výsledky nepřekvapily

Z 65 449 pacientů byl u 1061 v průběhu studie diagnostikován diabetes mellitus. Celkem v 59 % došlo k rozvoji diabetu u pacientů s psoriázou v anamnéze. Většina z nich psoriázou trpěla více než dva roky a byla i stejně dlouho léčena. Hodnota BMI u jednotlivých pacientů nehrála ve vzniku diabetu tak velkou roli, jak se předpokládalo. Diabetes měl totiž větší tendenci propuknout u pacientů s psoriázou, avšak bez většího ohledu na jejich tělesnou hmotnost nebo BMI.

Jak ukázala tato observační studie, riziko incidence diabetu bylo silně zvýšeno u pacientů s lupénkou ve srovnání s pacienty bez lupénky. Vliv BMI nebyl pro vznik nemoci rozhodující.

(kam)

Zdroj: Brauchli YB, et al. Psoriasis and the Risk of Incident Diabetes Mellitus: A Population-based Study. Br J Dermatol 2008;159(6):1331–1337.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa