Riziko výskytu rakoviny u pacientů trpících komplexními chorobami

15. 5. 2019

Proč pacienti s Downovým syndromem mají snížené riziko mnoha solidních nádorů, avšak zvýšenou šanci trpět leukémií či testikulárními nádory? Tento trend je patrně iniciován paradoxem: jedna zdravotní obtíž chrání před další, například rakovinou.

Proč pacienti s Downovým syndromem mají snížené riziko mnoha solidních nádorů, avšak zvýšenou šanci trpět leukémií či testikulárními nádory? Tento trend je patrně iniciován paradoxem: jedna zdravotní obtíž chrání před další, například rakovinou.

Existují důkazy plynoucí z epidemiologických a klinických studií, které potvrzují konzistentně nižší než očekávaný výskyt rakoviny u neuropsychiatrických nebo CNS poruch. Tento fakt je možné formálně popsat modelem inverzní rakovinové morbidity u lidí s vážnými onemocněními, jako jsou např. Downův syndrom, Parkinsonova choroba, schizofrenie, roztroušená skleróza, aneroxia nervosa a diabetes mellitus.

Nepřímou korelaci mezi rakovinou a těmito komplexními chorobami je třeba hledat na geneticko-molekulární úrovni. Etiologie některých chorob je na příbuzném genetickém podkladě a vyskytují se často společně. V současnosti se odhaduje, že devět z deseti pacientů je zatíženo více než jedním chronickým onemocněním. V USA se očekává, že v roce 2020 bude trpět současnými komorbiditami asi 81 miliónů lidí. To představuje velké nároky na nákladnost léčby a její samotný úspěch. Tato problematika se především dotýká onkologie, neboť současně se vyskytující rakovina a chronické onemocnění může ovlivnit identifikaci kandidátů na screening a včasné odhalení rakovinného bujení. Například u pacientů s Alzheimerovou chorobou je velmi nízké riziko rakoviny jakéhokoliv typu. Zato u jedinců s roztroušenou sklerózou je třeba dát pozor na vyšší riziko výskytu mozkových nádorů.

Model inverzní komorbidity je důležitý pro výzkum běžných a souvisejících patofyziologických drah a procesů vedoucích ke vzniku rakoviny. Samozřejmostí je pak i testování nových terapií a především pak pochopení toho, proč jsou někteří jedinci efektivněji chráněni proti malignitám a naopak.

(Thom)

Zdroj: Tabarés-Seisdedos R., Dumont N. et al.: No paradox, no progress: inverse cancer comorbidity in people with other complex diseases.The Lancet Oncology, publikováno online před tiskem, 16/04/2011 2011; doi: 10.1016/S1470-2045(11)70041-9Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa