Retrospektivní analýza: pacienti léčení pro povrchovou žilní tromboflebitidu dolních končetin

14. 5. 2019

Riziko povrchové žilní trombózy a s ní spojené plicní embolie či rozšíření trombózy do povrchového žilního systému dolních končetin je značné a nezřídka se podceňuje.

Riziko povrchové žilní trombózy a s ní spojené plicní embolie či rozšíření trombózy do hlubokého žilního systému dolních končetin je značné a nezřídka se podceňuje.

Popisovaná nizozemská studie hodnotila zpětně způsob terapie, trombofilní rizikové faktory a klinické výsledky u pacientů s povrchovou žilní trombózou. Autoři shromáždili údaje o pacientech léčených na jejich pracovišti v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2004 se suspektní povrchovou žilní trombózou dolních končetin.

Hlavním hodnoceným parametrem byla redukce klinických příznaků, zejména bolesti. Další zkoumanou veličinou při dalších kontrolách byla progrese anebo recidiva povrchové žilní trombózy dolních končetin a výskyt symptomatické anebo asymptomatické hluboké žilní trombózy nebo symptomatické plicní embolie.

Do studie bylo celkem zahrnuto 73 pacientů. U pacientů léčených preparáty s karbasalátem došlo k progresi povrchové žilní trombózy ve 28 % případů (9 z 32 pacientů), což bylo ověřeno sonografickým vyšetřením povrchových žil. Tento poměr byl srovnatelný jako při léčbě nízkomolekulárním heparinem (3/11, tj. 27 %), naopak u pacientů, kteří byli bez léčby, byl poměr pochopitelně vyšší (3/6, tj. 50 %).

Hluboká žilní trombóza byla diagnostikována u 5 pacientů (14 %) z celkem 36, kteří byli léčeni karbasalátem, v porovnání s ostatními pacienty, kteří byli léčeni nízkomolekulárním heparinem (1/13, tj. 1 %), nebo těmi, kteří byli zařazeni ve skupině s jinou léčbou (1/3 pacientů, tj. 33 %).

Celkem u 34 pacientů bylo také provedeno vyšetření k vyloučení trombofilních stavů. Výsledky ukázaly, že celkem 27 pacientů mělo jednu a někteří i více trombofilních dispozic, tedy zvýšený sklon k trombofilním stavům.

Výsledky této studie ukazují, že povrchová žilní trombóza je rizikovým faktorem žilní tromboembolie, a proto by měla být léčena a také pečlivě sledována.

(mpm)

Zdroj: Wichers I. M., Haighton M., Buller H. R., Middeldorp S. A retrospective analysis of patients treated for superficial vein thrombosis, Neth J Med. 2008 Nov, 66 (10): 423–7.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa