Resekce metastáz u kolorektálního karcinomu

15. 5. 2019

Resekce jater nemá pozitivní vliv na pětileté přežívání pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu v játrech, pokud jsou postiženy jejich celiakální a paraaortální regionální lymfatické uzliny. A to i v případě, když choroba odpovídá na předoperační chemoterapii.

Resekce jater nemá pozitivní vliv na pětileté přežívání pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu v játrech, pokud jsou postiženy jejich celiakální a paraaortální regionální lymfatické uzliny. A to i v případě, když choroba odpovídá na předoperační chemoterapii.

V srpnovém vydání odborného periodika Journal of Clinical Oncology uveřejnil doktor Rene Adam z Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Hôpital Paul Brousse ve francouzském Villejuif se svými kolegy výsledky studie provedené u 736 pacientů s kolorektálními jaterními metastázami, kteří byli léčeni v letech 1992 až 2006. Multidisciplinární léčebný přístup zahrnoval předoperační chemoterapii a následnou jaterní resekci.

Celkem 47 pacientů (6 %) podstoupilo hepatektomii a současnou lymfadenektomii. Pětileté přežití nastalo u pacientů s postiženými regionálními uzlinami v 18 % případů, u pacientů bez postižení uzlin to bylo v 53 %. Pokud byly v lymfatických uzlinách metastázy diagnostikovány předoperačně, měli takoví pacienti vyšší pravděpodobnost pětiletého přežití v porovnání s těmi, u nichž byly metastázy v uzlinách odhaleny až intraoperační detekcí. Výzkumný tým ale uvádí, že tento rozdíl (35 % oproti 10 %) není signifikantní.

Multivariantní analýzou bylo zjištěno, že postižení celiakálních uzlin a věk přes 40 let jsou dva nezávislé rizikové faktory pro špatnou prognózu tohoto onemocnění.

Ze zjištěných skutečností tým doktora Adama vyvozuje, že zvolení strategie hepatektomie s lymfadenektomií je nejlepší pro mladší pacienty s předoperačně zjištěným postižením regionálních uzlin, které odpovídá na systémovou chemoterapii.

(ian)

Zdroj: Journal of Clinical Oncology 2008;26(22 August 1):3672–3680.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa