Reoperace z minimálního přístupu a výkony na aortální chlopni

14. 5. 2019

Bostonská studie prezentuje jedenáctileté zkušenosti (z období od července 1996 do června 2007) s reoperacemi aortální chlopně miniinvazivním přístupem – horní hemisternotomií. Miniinvazivní chirurgický přístup umožňuje menší preparaci, traumatizaci tkání a také minimální manipulaci s patentními štěpy.

Bostonská studie prezentuje jedenáctileté zkušenosti (z období od července 1996 do června 2007) s reoperacemi aortální chlopně miniinvazivním přístupem – horní hemisternotomií. Miniinvazivní chirurgický přístup umožňuje menší preparaci, traumatizaci tkání a také minimální manipulaci s patentními štěpy.

Ze 146 pacientů podstupujících reoperaci byla ve 109 případech prvním výkonem revaskularizace myokardu, 93 pacientů mělo patentní bypass levou arteria thoracica interna. V těchto případech nebyl štěp preparován. Ochrana myokardu byla zajištěna hypotermií, studenou kardioplegií a systémovou hyperkalemií. Studie analyzovala bezprostřední a dlouhodobé výsledky.

Průměrný věk reoperovaných pacientů byl 76 let. 43 (29%) pacientů bylo ve věku 80 let či starších. 19 pacientů (13 %) podstoupilo kombinovaný výkon – náhradu aortální chlopně + revaskularizaci myokardu, náhradu mitrální chlopně nebo náhradu vzestupné aorty. Průměrný čas svorky byl 80 minut, mimotělního oběhu 150 minut. U čtyř pacientů (2,8 %) se muselo během operace přistoupit ke kompletní sternotomii.

Operační mortalita dosáhla 4,1 % (6 pacientů ze 146 operovaných). Incidence revize kvůli krvácení byla 0,7 % (1 pacient), krevní transfuzi dostalo 83,6 % (122) pacientů. U žádného pacienta nedošlo při zákroku k poranění levé arteria thoracica interna ani aortokoronárního bypassu. Průměrná délka hospitalizace činila osm dní. 56 % (79) pacientů bylo z pracoviště propuštěno rovnou do domácího ošetřování. Pětiletého přežití dosáhlo 85 % pacientů.

Závěrem lze říci, že miniinvazivní operační přístup z horní hemisternotomie je bezpečný a proveditelný pro reoperaci se zákrokem na aortální chlopni. Tento operační přístup minimalizuje potřebu preparace a riziko poškození tkání, čímž snižuje riziko poranění průchodných bypassů i orgánů v mediastinu.

(mpm)

Zdroj: Tabata M., Khalpey Z., Shekar P. S., Cohn L. H., Reoperative minimal access aortic valve surgery: minimal mediastinal dissection and minimal injury risk. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008 Dec;136 (6): 1564–8. Publikováno online 23. října 2008.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa