Rakovina prsu u žen pracujících ve směnném provozu

15. 5. 2019

Zajímavé výsledky přinesla nedávno publikovaná studie švédských autorů, která se zabývala spojitostí mezi prací ve směnném provozu a zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Zmiňované studie se účastnilo celkem 4 036 žen. Potřebná data byla získána z longitudinální kohortové studie WOLF (Work, Lipids, and Fibrinogen).

Zajímavé výsledky přinesla nedávno publikovaná studie švédských autorů, která se zabývala spojitostí mezi prací ve směnném provozu a zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Zmiňované studie se účastnilo celkem 4 036 žen. Potřebná data byla získána z longitudinální kohortové studie WOLF (Work, Lipids, and Fibrinogen). Informace týkající se vstupních charakteristik byly získány na základě dotazníku a lékařského vyšetření. Incidence rakoviny od vstupu do studie po dobu následného sledování byla získána z národního registru rakoviny. Sledovány byly dvě skupiny žen, podle toho, zda pracovaly v rámci směnného provozu na noční směny, či nikoliv. Skupina pracující pouze přes den byla použita jako referenční skupina. K vypočtení relativního rizika vzniku rakoviny byla použita Coxova regresní analýza.

K rozvoji rakoviny prsu došlo v průběhu sledování u 96 žen. Průměrná doba sledování byla 12,4 roku. Vyšší riziko vzniku rakoviny prsu bylo pozorováno u žen, kterých směnný provoz zahrnoval i noční směny (HR 2,02; 95% CI 1,03–3,95), oproti těm, které pracovaly pouze přes den (HR 1,23, 95% CI 0,70–2,17). V případě, že byly do hodnocení zahrnuty pouze ženy starší 60 let, byly odhady rizika 1,18 (95% CI 0,67–2,07) pro práci pouze přes den a 2,15 (95% CI 1,10–4,21) pro práci s nočními směnami.

Tyto výsledky by tedy svědčily pro zvýšené riziko rakoviny prsu u žen pracujících ve směnném provozu zahrnujícím noční směny.

(mik)

Zdroj: Knutsson A. et al.Breast cancer among shift workers: results of the WOLF longitudinal cohort study. Scand J Work Environ Health. Publikováno on-line 24. září 2012; doi: 10.5271/sjweh.3323Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa