Provádění hrazených testů na užívání drog zvyšuje dobu setrvání v léčbě

15. 5. 2019

Ve francouzské retrospektivní studii u 1 507 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech bylo provedení hrazeného testu na užívání drog spojeno s delší dobou setrvání v léčbě.

Ve francouzské retrospektivní studii u 1 507 osob se substituční léčbou z důvodu závislosti na opioidech bylo provedení hrazeného testu na užívání drog spojeno s delší dobou setrvání v léčbě.

Kohorta pacientů byla vytvořena na základě údajů z databáze francouzského systému zdravotního pojištění. Zařazeni byli pacienti z oblasti Středních Pyrenejí, u nichž byla zahájena substituční léčba při odvykání závislosti na opioidech a kteří byli sledováni 18 až 30 měsíců. Pacienti byli zařazeni jednak do skupiny, u které byl alespoň jednou proveden hrazený test na užívání drog (39 osob, 2,6 %), nebo do kontrolní skupiny bez hrazeného testu užívání drog.

Výsledky ukázaly průměrnou dobu setrvání v léčbě ve skupině s testem na užívání drog 411 dní, ale jen 207 dní v kontrolní skupině. Přestože byl podíl pacientů s hrazeným testem na užívání drog malý, rozdíl byl statisticky významný (p < 0,001) a multivariantní Coxův model ukázal souvislost mezi provedením testu a setrváním v léčbě (poměr rizik [HR] = 0,55).

Tato studie ukázala, že hrazený test na užívání drog je u pacientů se substituční léčbou předepisován jen zřídka. Může ale významně zvýšit dobu setrvání v substituční léčbě.

(zza)

Zdroj: Dupouy J. et al. Effectiveness of drug tests in outpatients starting opioid substitution therapy. J Subst Abuse Treat. 2013 May–Jun; 44 (5): 515–21; doi: 10.1016/j.jsat.2012.11.006.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa