Propuknutí "epidemie" infekční žloutenky typu A v zemi s dobrou socioekonomickou úrovní

15. 5. 2019

Je známo, že hepatitida typu A má mnohem vyšší incidenci v zemích s nižší socioekonomickou úrovní.

Je známo, že hepatitida typu A má mnohem vyšší incidenci v zemích s nižší socioekonomickou úrovní. Riziku onemocnění se však nevyhneme ani při návštěvě kvalitních restaurací ve vyspělých zemích, jak je uvedeno v následující studii. V kanadském Ontariu byli identifikováni pacienti z řad personálu restaurace vyšší kategorie, kteří se podíleli na úpravě pokrmů. Autoři se zaměřili na analýzu rizikových faktorů u personálu a následně i hostů restaurace.

Někteří ze zaměstnanců byli na Srí Lance, kde je vysoká incidence hepatitidy typu A, a konzumovali zde pokrmy připravené z mořských živočichů a listovou zeleninu, která byla omyta nedezinfikovanou vodou. Se získanou infekcí nastoupili do zaměstnání, kde vytvářeli následně infekční riziko pro ostatní personál i zákazníky.

Po zjištění situace byly zřízeny linky, na který se lidé mohli informovat o hepatitidě typu A, možném přenosu, vakcinaci a léčbě. Následně byla zahájena očkovací kampaň namířená proti rozvoji infekce hepatitidou typu A. Celkem bylo oočkováno 750 zákazníků a členů pracovního kolektivu restaurace. Více než 200 lidí, kteří byli v úzkém kontaktu s infekcí, bylo pasivně imunizováno.

U kontaktů a pacientů byla hodnocena laboratorní kritéria probíhající infekce vyšetřením hladin anti-HAV protilátek ve třídě IgM. Hodnoceny byly také klinické příznaky jako horečka, zimnice, bolesti hlavy, nevolnost, zvýšená únava, nauzea, bolest břicha a žluté zbarvení kůže a sklér, zjišťována byla přítomnost elevace aminotransferáz.

Z klinických příznaků u pacientů s pozitivními anti-HAV IgM bylo ve 100 % případů pozorováno žluté zbarvení kůže a sklér, horečka se vyskytla u 94 % pacientů, tmavá moč v 50 %, celkem 56 % pacientů udávalo zvracení a 38 % ztrátu chuti k jídlu. Tři pacienti byli hospitalizováni a 1 pacient zemřel na komplikace spojené s infekcí virem hepatitidy typu A. Průměrná inkubační doba byla 30 dní. Věkový průměr nemocných byl 43 let (od 15 do 81 let). Mezi nemocnými mírně převažovaly ženy (56 %).

Virus hepatitidy A se přenáší fekálně-orální cestou, přímým kontaktem s nemocným, znečištěnou vodou nebo nedostatečně upravenými mořskými živočichy.

Uvedený typ hepatitidy se v zemích s dobrým hygienickým standardem vyskytuje zřídka a zároveň je dobře preventabilním onemocněním pomocí vakcinace. Nejsou údaje o tom, že by očkovaní jedinci onemocněli tímto druhem infekční hepatitidy. Naopak neočkovaní jedinci mohou být zdrojem nákazy pro ostatní. V prevenci onemocnění se výrazně uplatňuje dodržování základních hygienických návyků.

Autorům výše uvedené studie se podařilo zdokumentovat šíření infekční hepatitidy typu A a procentuálně kvantifikovat klinické projevy ve společnosti s dobrou socioekonomickou i hygienickou úrovní po kontaktu s jedinci (přímém i nepřímém) s tímto typem infekční hepatitidy.

(peta)

Zdroj: Can Commun Dis Rep 2007;33(11):16–22.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa