Prognostické faktory u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem při léčbě inhibitory tyrozinkinázy

15. 5. 2019

S lepší prognózou pacientů s metastazujícím renálním karcinomem, kteří jsou léčeni sorafenibem a sunitinibem, koreluje kromě výkonnostního stavu ECOG rozvoj subklinické nebo klinické hypotyreózy při protinádorové léčbě.

S lepší prognózou pacientů s metastazujícím renálním karcinomem (mRCC), kteří jsou léčeni sorafenibem a sunitinibem, koreluje kromě výkonnostního stavu ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) rozvoj subklinické nebo klinické hypotyreózy při protinádorové léčbě.

V Německém Münsteru proběhla prospektivní studie, která hodnotila prognostické markery u 83 pacientů s mRCC, kteří byli léčeni na tamním urologickém oddělení inhibitory tyrozinkinázy (37 % sorafenibem a 63 % sunitinibem) v letech 2006 až 2009. Byla hodnocena souvislost řady klinických a laboratorních parametrů a nežádoucích účinků léčby s délkou přežití bez progrese choroby (PFS).

V univariantní analýze souvisel s delším PFS stav podle ECOG (p < 0,0001), riziko podle kritérií MSKCC (p = 0,003) a léčebná odpověď (p < 0,0001). V multivariantní analýze byly nezávislými prognostickými faktory pouze stav ECOG (0/1 vs. 2, p = 0,018) a přítomnost hypotyreózy (p = 0,01).

Hypotyreóza byla definována jako subklinická při zvýšení TSH nad horní hranici normy při normálních hladinách trijodtyroninu (T3) a tyroxinu (T4) a jako klinická při zvýšení TSH spojeném s poklesem T3 a T4. Hypotyreóza se během léčby rozvinula u 32 % hodnocených pacientů (ve stejném poměru u sorafenibu i sunitinibu) a její výskyt byl spojen s delším PFS (16,0 měsíců vs. 6,0 měsíců, p = 0,032). U 76 % z těchto pacientů došlo k rozvoji hypotyreózy v prvních 4 týdnech léčby. Substituce l-tyroxinem nijak neovlivnila délku PFS.

Rozvoj hypotyreózy při léčbě sorafenibem nebo sunitinibem lze využít jako prediktor přežití bez progrese u pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny.

(zza)

Zdroj: Riesenbeck LM, Bierer S, Hoffmeister I, et al. Hypothyroidism correlates with a better prognosis in metastatic renal cancer patients treated with sorafenib or sunitinib. World J Urol 2011(Dec);29(6):807-813. Epub 2010 Dec 14.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa