Prenatální expozice metadonu či buprenorfinu – různé profily neonatálního abstinenčního syndromu

15. 5. 2019

Závislost na opioidech v průběhu těhotenství je spojena s mnoha rizikovými faktory, které přispívají k nepříznivým mateřským či neonatálním následkům. Zavedení terapie metadonem zlepšilo průběh těhotenství i neonatální výsledky.

Závislost na opioidech v průběhu těhotenství je spojena s mnoha rizikovými faktory, které přispívají k nepříznivým mateřským či neonatálním následkům. Zavedení terapie metadonem zlepšilo průběh těhotenství i neonatální výsledky. Studie s buprenorfinem užívaným netěhotnými dospělými však ukázaly výskyt mírnějších abstinenčních příznaků po vysazení terapie, proto byl nasnadě další krok – použití buprenorfinu u těhotných ke zmírnění neonatálního abstinenčního syndromu (NAS). Tato studie porovnává profily NAS u jednotlivých léčiv, jimž byli novorozenci vystaveni in utero.

Součástí randomizované dvojitě zaslepené studie bylo nakonec 129 novorozenců, kteří se narodili matkám závislým na opioidech a léčeným buď metadonem (72), nebo buprenorfinem (57). Během 10 dnů po narození byli novorozenci pravidelně hodnoceni pomocí 19položkové modifikované škály dle Finneganové. Data novorozenců, u nichž bylo nutno zahájit farmakologickou léčbu (metadonem u 41, buprenorfinem u 27), byla zahrnuta až do první podané dávky léčiva. Byla hodnocena incidence NAS a průměrná závažnost celkového NAS skóre. Dále byl analyzován a porovnán každý jednotlivý symptom NAS, stejně jako byl spočítán průměrný čas, ve kterém bylo nutné zahájit terapii morfinem u dětí, které léčbu potřebovaly.

Dva NAS příznaky (klidový tremor a hyperaktivní Moroův reflex) byly pozorovány častěji u skupiny dětí in utero exponovaných metadonu a tři (nosní neprůchodnost, kýchání, řídká stolice) byly pozorovány častěji ve skupině dětí s buprenorfinem. Průměrné skóre závažnosti celkového NAS a pěti individuálních příznaků (klidový tremor, tremor po vyrušení, hyperaktivní Moroův reflex, zvýšená iritabilita, nedostatečné prospívání) bylo znatelně vyšší mezi dětmi ve skupině s metadonem, zatímco kýchání bylo závažnější u dětí s buprenorfinem. Mezi dětmi, které potřebovaly farmakologickou terapii, byla léčba u skupiny s metadonem potřeba mnohem dříve než u skupiny s buprenorfinem (36 vs. 59 hodin po narození).

Profil NAS se významně lišil u novorozenců in utero exponovaných metadonu anebo buprenorfinu, a to v incidenci, závažnosti a času iniciální dávky potřebné terapie. Tato studie ukazuje, že expozice metadonu in utero má za následek závažnější NAS.

(boba)

Zdroj: Gaalema D. E., Scott T. L., Heil S. H. Differences in the profile of neonatal abstinence syndrome signs in methadone- versus buprenorphine-exposed neonates. Addiction. 2012 Nov; 107 Suppl 1: 53–62.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa