Preference pacientů s renálním karcinomem při volbě cílené chemoterapie

15. 5. 2019

Při volbě chemoterapie lékař vždy porovnává přínos léčby, její snášenlivost a nežádoucí účinky. Co ale upřednostňují sami pacienti? Jaký přínos léčby považují za nejdůležitější a co jsou ochotni pro dosažení tohoto přínosu podstoupit?

Při volbě chemoterapie lékař vždy porovnává přínos léčby, její snášenlivost a nežádoucí účinky. Co ale upřednostňují sami pacienti? Jaký přínos léčby považují za nejdůležitější a co jsou ochotni pro dosažení tohoto přínosu podstoupit?

Na tyto otázky se pokusili odpovědět američtí odborníci, kteří analyzovali preference dospělých pacientů s karcinomem ledvin při volbě chemoterapie. Pro své porovnání zvolili inhibitory angiogeneze, u nichž je při léčbě karcinomu ledvin prokázáno prodloužení přežití bez progrese choroby (PFS) a které se vzájemně liší ve svém profilu toxicity.

Autoři analyzovali odpovědi 138 pacientů s renálním karcinomem starších 18 let, kteří vyplnili dotazník obsahující 12 otázek porovnávajících profil dvou různých léků. Otázky byly sestaveny podle předchozího experimentálního vzoru s ověřenými statistickými proměnnými. Profil každého léku byl popsán na základě jeho účinnosti (PFS), snášenlivosti (únava, průjem, syndrom ruka-noha, vředy v ústech) a závažných nežádoucích účinků (jaterní insuficience, trombóza).

Mezi všemi atributy léčby zahrnutými do tohoto průzkumu byl pro pacienty nejdůležitější její vliv na délku přežití bez progrese choroby. Za největší přínos léčby bylo považováno prodloužení PFS o 22 měsíců. Další součást léčby, kterou pacienti považovali za důležitou, se týkala se sestupnou významností únavy, průjmů, jaterní insuficience, syndromu ruka-noha, trombózy a vředů v ústech. Za prodloužení PFS o 11 měsíců byli pacienti ochotni podstoupit riziko trombózy 3,1 % a jaterní insuficience 2,0 %.

Pro pacienty s renálním karcinomem je při volbě chemoterapie (konkrétně inhibitoru angiogeneze) nejdůležitější prodloužení života bez progrese choroby, pro které jsou ochotni podstoupit vysoké riziko závažných komplikací. Za nejhorší nežádoucí účinky této léčby považují pacienti únavu a průjem.

(zza)

Zdroj: Mohamed AF, Hauber AB, Neary MP. Patient benefit-risk preferences for targeted agents in the treatment of renal cell carcinoma. Pharmacoeconomics 2011(Nov 1);29(11):977-988. Doi: 10.2165/11593370.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa