Přední uveitida u pacientů s Bechtěrevovou chorobou léčených protilátkami proti TNF

15. 5. 2019

Incidence přední uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou (AS) dosahuje 40 %. V patogenezi procesu se přitom v ústřední roli zřejmě účastní TNF-alfa (tumor necrosis factor alpha).

Incidence přední uveitidy u pacientů s ankylozující spondylitidou (AS) dosahuje 40 %. V patogenezi procesu se přitom v ústřední roli zřejmě účastní TNF-alfa (tumor necrosis factor alpha). Němečtí vědci z univerzit v Bochumi a Berlíně se proto zajímali o to, zda má léčba protilátkami proti TNF-alfa u pacientů s Bechtěrevovou chorobou nějaký vliv na incidenci přední uveitidy.

Incidenci přední uveitidy hodnotili autoři v metaanalýze s použitím dat ze čtyř placebem kontrolovaných klinických studií s podáváním etanerceptu či infliximabu u pacientů s AS. Do hodnocení bylo zahrnuto celkem 397 dlouhodoběji sledovaných pacientů, kteří byli léčeni infliximabem (90), etanerceptem (297) nebo placebem (190). Výsledky analýzy byly publikovány v odborném časopisu Arthritis and Rheumatism.

Frekvence exacerbací přední uveitidy ve skupině léčené placebem dosahovala 15,6 na 100 pacientů a let (patient-years). Ve skupině léčené anti-TNF preparátem byla průměrná frekvence exacerbací významně menší (6,8). Mezi použitými preparáty byl určitý, avšak statisticky nevýznamný rozdíl, který vycházel ve prospěch infliximabu. Při terapii touto protilátkou byla frekvence exacerbací 3,4 na 100 pacientů a let oproti 7,9 při léčbě etanerceptem.

Ze studie tedy vyplývá, že je incidence přední uveitidy u pacientů s Bechtěrevovou chorobou výrazně menší, jsou-li pacienti léčeni preparáty působícími proti TNF-alfa.

(jin)

Zdroj: ARTHRITIS & RHEUMATISM. Vol. 52, No. 8, August 2005, pp. 2447–2451. DOI 10.1002/art.21197.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa