Předchozí zánětlivá onemocnění plic zvyšují riziko rozvoje nádoru plic

15. 5. 2019

Rakovina plic zůstává nadále celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí na nádorové onemocnění. Přibližné 5leté přežití postižené populace je 15 %.

Rakovina plic zůstává nadále celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí na nádorové onemocnění. Přibližné 5leté přežití postižené populace je 15 %. Jednoznačně stanoveným primárním rizikovým faktorem rozvoje onemocnění je kouření, nicméně i nadále probíhá řada studií zabývajících se dalšími rizikovými faktory, které hrají roli zejména u nekuřáků. Jedním z možných faktorů může být předchozí onemocnění plic, jako například chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN, zahrnující emfyzém a chronickou bronchitidu), pneumonie či tuberkulóza. Všechna tato onemocnění vedou k zánětlivému postižení plicní tkáně.

Nedávno byla v časopise American Journal of Epidemiology publikována analýza studií, které se tímto problémem zaobíraly. 17 studií vedených pod dohledem International Lung Cancer Consortium zahrnovalo dohromady 24 607 případů rakoviny plic a 81 829 kontrol. Studie byly zejména evropské a severoamerické a byly provedeny v letech 1984–2011. S využitím statistických metod (model logistické regrese či Coxův model proporcionálních rizik) se autoři zaměřili na různé proměnné (věk, pohlaví, kouření, histologie), ke kterým analýzy vztahovali.

Dle těchto analýz se ukázalo, že u pacientů s anamnézou emfyzému je 2,44krát zvýšené riziko rozvoje plicního nádoru. Relativní riziko nádorového onemocnění pro pacienty s chronickou bronchitidou bylo 1,47, s tuberkulózou 1,48 a s pneumonií 1,57. Emfyzém, pneumonie a tuberkulóza představovaly pro nekuřáky zvýšené riziko rozvoje karcinomu.

Zdá se tedy, že zánět zvyšuje riziko rozvoje nádoru, a to patogeneticky jako promotor skrze navyšování genetických mutací, antiapoptotické signalizace a angiogeneze. Tento typ studií je důležitý zejména proto, že pomáhá ve specifikaci rizikové populace, pro kterou budou nezbytné screeningové programy.

(eza)

Zdroj: Brenner D. R. et al. Previous Lung Diseases and Lung Cancer Risk: A Pooled Analysis from the International Lung Cancer Consortium. Am J Epidemiol 2012; 176 (7): 573–585Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa