Pravidelný šálek kávy snižuje riziko rakoviny prsu

15. 5. 2019

Existují důkazy o asociaci mezi konzumací kávy a menším rizikem rakoviny prsu v závislosti na různých druzích estrogenních receptorů (ER).

Komplexní onemocnění, jakým je karcinom prsu, je možné rozdělit na hormonresponzivní (estrogen-receptorpozitivní) a nehormonálně závislý (estrogen-receptornegativní) subtyp. Existují důkazy o asociaci mezi konzumací kávy a menším rizikem rakoviny prsu v závislosti na různých druzích estrogenních receptorů (ER).

Rozsáhlá švédská populační studie u postmenopauzálních žen (2 812 případů, 3 111 kontrol) zkoumala závislost mezi konzumací kávy a estrogenovým receptorovým typem nádoru. Ženy s nádorem prsu a bez něj byly porovnány podle věku a konzumovaného množství kávy. Zkoumány byly i další faktory rizika rozvoje karcinomu prsu, jako např. věk, kdy u ženy nastává menopauza, fyzická aktivita, váha a genetická predispozice.

Z výsledků analýzy vyplývá, že pití kávy, oproti ostatním faktorům, je spojeno s mírným poklesem celkového rizika rakoviny prsu u modelu upraveného dle věkové kategorie. Poměr šancí pro více než 5 šálků denně v porovnání s poměrem šancí při konzumaci maximálně jednoho šálku kávy denně činil 0,80 (95% CI 0,64–0,99, P = 0,028). U rozvrstvené analýzy případů a kontrol byl zaznamenán významný pokles rizika výskytu ER negativního karcinomu prsu u žen pravidelně pijících více než 5 šálků kávy denně (poměr šancí pro konzumaci více než 5 šálků/den v porovnání s  nevýše jedním šálkem/den byl 0,43, 95% CI 0,25–0,72, P = 0,0003).

Zvýšená konzumace kávy je spojena se statisticky signifikantním poklesem rizika rozvoje antiestrogenrezistentního estrogen-receptornegativního nádoru prsu u postmenopauzálních žen. Mechanizmus tohoto protektivního účinku a účinná látka kávových zrn, která tento efekt působí, nejsou prozatím objasněny.

(Thom)

Zdroj: Li J., Seibold P. et al. Coffee consumption modifies risk of estrogen-receptor negative breast cancer. Breast Cancer Research 2011, 13: R49; doi: 10.1186/bcr2879Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa