Praktický dopad nové klasifikace karcinomů plic na diagnostické postupy

15. 5. 2019

Nová klasifikace karcinomů plic z roku 2011, kterou si vyžádaly moderní možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), mění požadavky na diagnostické postupy tohoto onemocnění.

Nová klasifikace karcinomů plic z roku 2011, kterou si vyžádaly moderní možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), mění požadavky na diagnostické postupy tohoto onemocnění. Nová klasifikace, kterou společně vypracovaly Mezinárodní asociace pro studium rakoviny plic (IASLC), Americká hrudní společnost (ATS) a Evropská respirační společnost (ERS), poprvé přináší standardizovanou terminologii pro diagnostiku rakoviny plic na základě malých biopsií a cytologie. Až donedávna nebylo třeba jednotlivé podtypy NSCLC odlišovat, protože terapeutický přístup k adenokarcinomu plic i skvamocelulárnímu karcinomu byl podobný. Situaci však výrazně změnily nové terapeutické možnosti, které jsou nyní dostupné pro pacienty s adenokarcinomem nebo s blíže nespecifikovaným NSCLC.

Při analýze bioptického materiálu, zejména u špatně diferencovaných tumorů, kde není možné jednoznačně stanovit diagnózu pomocí světelné mikroskopie, se nyní doporučuje speciální barvení a zachování co největší části tkáně na molekulární testy. Většinu tumorů je možné klasifikovat podle přítomnosti jednoho markeru adenokarcinomu (např. tyreoidální transkripční faktor nebo mucin) nebo jednoho markeru skvamocelulárního karcinomu (např. p40 nebo p63). Karcinomy, které nelze na základě morfologie a speciálního barvení jednoznačně rozlišit, se označují jako blíže nespecifikovaný NSCLC. Ty lze pomocí markerů rozdělit na NSCLC spíše adenokarcinom nebo NSCLC spíše skvamocelulární karcinom.

Na každém pracovišti, kde se provádí diagnostika karcinomů plic, je třeba vypracovat mezioborový postup získávání a zpracování malých bioptických vzorků, jehož účelem bude nejen stanovení diagnózy, ale i molekulární testování a hodnocení markerů rezistence na léčbu.

(zza)

Zdroj: Travis W. D., Brambilla E., Noguchi M., et al. Diagnosis of Lung Cancer in Small Biopsies and Cytology: Implications of the 2011 International Association for the Study of Lung Cancer/American Thoracic Society/European Respiratory Society Classification. Arch Pathol Lab Med. 2012 Sep 12. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa