Použití PTFE při konstrukci šlašinky u prolapsu zadního cípu mitrální chlopně

14. 5. 2019

Široce rozšířeným výkonem při prolapsu zadního cípu mitrální chlopně je resekce cípu. Další možností je implantace předem změřené neošlašinky (neochordy) vytvořené z polytetrafluorethylenu – loop technika.

Široce rozšířeným výkonem při prolapsu zadního cípu mitrální chlopně je resekce cípu. Další možností je implantace předem změřené neošlašinky (neochordy) vytvořené z polytetrafluorethylenu – loop technika. Cílem popisované studie bylo zjistit, zda je nová metoda srovnatelná s konvenčním resekčním výkonem.

Do studie bylo zařazeno 129 pacientů s těžkou mitrální regurgitací. U všech byl diagnostikován prolaps zadního cípu mitrální chlopně. Tito pacienti podstoupili miniinvazivní chirurgický výkon na mitrální chlopni přístupem z pravostranné minitorakotomie. Přechod z resekce k loop technice byl umožněn dle uvážení operatéra, stalo se tak v 9 případech. Naopak k přechodu z loop techniky k resekci bylo přikročeno ve 3 případech.

Operace byla úspěšně ukončena u všech pacientů a u všech byl také implantován anuloplastický prstenec. Resekce cípu byla provedena u 53 pacientů a loop technika byla provedena u 69 pacientů.

Na obou skupinách pacientů byl demonstrován pooperačně signifikantní pokles ve stupni mitrální regurgitace. Obě skupiny vykazovaly statisticky významné příznivé pooperační změny v ejekční frakci levé komory, velikosti levé síně, objemu levé komory, velikosti ústí mitrální chlopně, transvalvulárních gradientech a rychlostech.

Při hodnocení sledovaných parametrů nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami. Echokardiografické výsledky po 6 a 12 měsících sledování po výkonu neukázaly žádné významné rozdíly mezi oběma skupinami. Bylo však zjištěno, že pacienti, kteří podstoupili operaci loop technikou, měli významně delší linii koaptace chlopní než ti, kteří podstoupili resekční techniku.

Závěrem lze konstatovat, že obě techniky dávají srovnatelné excelentní výsledky v časném pooperačním období. Ačkoli se reparace prolapsu zadního cípu mitrální chlopně pomocí resekce cípu nebo implantací loopu jeví stejně efektivní v časném pooperačním období, loop technika poskytuje delší linii koaptace cípů a tím by mohl být zajištěn trvalejší efekt operace. Je však třeba dlouhodobějšího sledování, aby tento předpoklad mohl být potvrzen.

(jos)

Zdroj: How does the use of polytetrafluoroethylene neochordae for posterior mitral valve prolapse (loop technique) compare with leaflet resection? A prospective randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2008; 136: 1200–1206.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa