Porodní délka a hmotnost jako predispoziční faktory rakoviny prsu

15. 5. 2019

V popisované studii je hodnoceno, zda jsou porodní délka a porodní hmotnost asociovány s přežitím rakoviny prsu a zda mají vliv na prognostické faktory, jako jsou lymfatické uzliny a velikost tumoru.

Během posledních dvaceti let je porodní délka úzce spjata s pozdějším rizikem vzniku rakoviny prsu. Rovněž tak porodní hmotnost a obvod hlavy jsou pozitivně asociovány s rizikem rakoviny prsu. Důležitý je rovněž ponderální index neboli poměr porodní hmotnosti a délky. V posledních metaanalýzách je však hlavní důraz kladen na porodní délku. V dospělosti jsou pak se zvýšeným rizikem rakoviny prsu spojeny tělesná výška a BMI u postmenopauzálních žen. V popisované studii je hodnoceno, zda jsou porodní délka a porodní hmotnost asociovány s přežitím rakoviny prsu a zda mají vliv na prognostické faktory, jako jsou lymfatické uzliny a velikost tumoru.

Metody

Do studie byly zahrnuty ženy narozené v termínu, porodní délka se pohybovala mezi 46 a 55 cm a porodní hmotnost byla mezi 2 000 a 5 000 gramy. Do studie byly zahrnuty ženy léčené radikální mastektomií. Celkem bylo pozorováno 331 žen. Byly sbírány tkáňové vzorky a vyšetřeny na patologii. Informace o výskytu lymfatických uzlin a velikosti tumoru byly získány z dokumentace.

Výsledky

Ženy s porodní délkou větší než 52 cm měly téměř dvakrát vyšší (hazard ratio 1,92, 95% interval spolehlivosti 1,09–3,41) riziko úmrtí na rakovinu prsu ve srovnání s pacientkami s porodní délkou 48 cm a menší. Jasná souvislost mezi porodní váhou a ponderálním indexem (poměr porodní váhy a délky) s přežitím nebyla nalezena. Dle dané studie nebyla rovněž prokázána souvislost mezi porodní délkou a velikostí tumoru a mezi porodní délkou a stavem lymfatických uzlin.

(ena)

Zdroj:
O Maehle B., Vatten J., Tretli S.: Birth length and weight as predictors of breast cancer prognosis. BMC Cancer 2010; 10: 115. Doi: 10.1186/1471-2407-10-115Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa